De StemWijzer test uw politieke voorkeur aan de hand van 30 stellingen.

Start de StemWijzer 

 
Toegankelijke versie van de StemWijzer
speciaal ontwikkeld voor visueel gehandicapten

Aan de Stemwijzer  Tilburg  doen de volgende partijen mee:

Klik op een partijlogo om naar de partijwebsite te gaan.

StemWijzer

In deze StemWijzer zijn alle partijen die aan de verkiezingen meedoen vertegenwoordigd.

U beantwoordt de stellingen met Eens, Geen van beide of Oneens.

Na beantwoording van alle stellingen kunt u de onderwerpen aangeven die voor u extra belangrijk zijn.

StemWijzer is ontwikkeld door

Stelling 1

Het gemeentehuis moet verhuizen naar de spoorzone.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 2

De gemeente moet happy hours (uren met goedkope drank) in de horeca blijven toestaan.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 3

De Tilburgse wijk- en dorpsraden moeten door de inwoners worden gekozen.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 4

Ondanks bezuinigingen moet Tilburg evenveel blijven uitgeven aan de bestrijding van armoede.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 5

De gemeente moet zich sterk maken voor een proef met legale wietteelt in Tilburg.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 6

Bij belangrijke beslissingen moet de gemeente de inwoners raadplegen via een referendum.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 7

Tilburg moet de onroerendezaakbelasting (OZB) verlagen.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 8

Winkeliers moeten zelf kunnen beslissen op welke dagen hun winkel open is.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 9

De gemeente moet geld uittrekken voor de opvang van mensen uit Midden- en Oost Europa.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 10

De gemeente moet een megasupermarkt op Stappegoor toestaan.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 11

De gemeente moet de toeristenbelasting afschaffen.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 12

In de gemeente Tilburg moeten minder coffeeshops komen.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 13

Vrijwilligerswerk in de thuiszorg (boodschappen doen, strijken) mag verplicht worden opgelegd aan mensen met een bijstandsuitkering.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 14

De gemeente Tilburg moet Willem II financieel niet steunen.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 15

De gemeente moet geld opzij zetten om de gevolgen van de bezuinigingen door het Rijk in de langdurige zorg op te vangen.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 16

Tilburg moet meer geld steken in evenementen voor studenten.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 17

De gemeente moet weer een stadswinkel openen in Reeshof, Berkel-Enschot en Udenhout.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 18

De gemeente moet meer geld steken in cultuur.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 19

De gemeente moet geld steken in het behoud van de maatschappelijke stage voor scholieren, nu het Rijk die wegbezuinigt.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 20

Marktwerking is goed voor de thuiszorg.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 21

De gebieden buiten Tilburg moeten groen blijven, de gemeente mag daar niet bouwen.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 22

Tilburg moet bedrijven die voor de gemeente werken verplichten mensen met een beperking in dienst te nemen.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 23

Tilburg moet stoppen met het aanleggen van bedrijventerreinen.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 24

De gemeente moet subsidie geven aan starters die een huis willen kopen.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 25

Tilburg mag geen bouwvergunning geven voor nieuwe kantoren.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 26

De gemeente Tilburg mag geen vergunning geven voor nieuwe windmolens.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 27

De gemeente moet het openbaar vervoer voor ouderen betalen.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 28

De gemeente moet fietsen verbieden op het Pieter Vreedeplein.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 29

De gemeente moet huisbezoeken uitvoeren om te controleren of mensen met een uitkering fraude plegen.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 30

De bibliotheek in Tilburg moet aan het Koningsplein blijven.

Eens Geen van beide Oneens

tip

Toelichting

Waarom is een partij het Eens of Oneens met de stelling? Raadpleeg de toelichtingen van de partijen.

bekijk
StemWijzer is ontwikkeld door

Geef aan welke stellingen u extra belangrijk vindt.


Tip

Extra Belangrijk

Welke onderwerpen vindt u extra belangrijk? Wanneer u met de muis over het onderwerp beweegt verschijnt de complete stelling. Aangevinkte stellingen tellen extra mee bij het berekenen van het resultaat. Het is overigens niet verplicht om belangrijke onderwerpen aan te geven. Heeft u uw keuze gemaakt, klik dan op ‘Ga verder’.

StemWijzer is ontwikkeld door

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat.


Tip

Kies partijen

Alle partijen die in Tilburg vertegenwoordigd zijn staan standaard aangevinkt. Maar u kunt hier ook een eigen selectie maken, van minimaal drie partijen. Heeft u uw keuze gemaakt, klik dan op ‘Naar resultaat’.

StemWijzer is ontwikkeld door

Meeste overeenstemming met: 


   
PvdA  
VVD  
CDA  
D66  
GroenLinks  
SP  
TROTS  
TVP  
VSP Tilburg  
Voor Tilburg  
Leefbare Wijken en Dorpen  
OPA  
Lijst Smolders Tilburg  
DAT  
   
 

Vergelijk mijn standpunten met die van de partijen

Laat alleen de stellingen zien die ik belangrijk vind

Mijn mening

 

Hoe zijn de meningen in de gemeente verdeeld? Uw antwoord staat in blauw.

  • Eens
  • Oneens
  • Geen van Beide
  • Sla deze vraag over
Totaal 0 deelnemers

Belangrijke onderwerpen

Totaal 0 Deelnemers

Welke onderwerpen hebben van de gebruikers van de StemWijzer extra gewicht gekregen. Hieronder de onderwerpen in afnemende volgorde van belangrijkheid.

Thema Aantal
Spoorzone
Happy hours
Wijk- en dorpsraden
Bestrijding armoede
Legaal wiet
Referendum
OZB
Openingstijden winkels
Opvang
Megasupermarkt
Toeristenbelasting
Coffeeshops
Thuiszorg
Willem II
Langdurige zorg
Evenementen
Stadswinkel
Cultuur
Maatschappelijke stage
Marktwerking
Groen
Mensen met beperking
Bedrijventerreinen
Starters
Nieuwe kantoren
Windmolens
Ouderen
Pieter Vreedeplein
Huisbezoeken
Bibliotheek

Deel dit resultaat

Volg ProDemos


 

Over ProDemos

ProDemos – Huis voor democratie en rechtsstaat informeert burgers over de democratische rechtsstaat en stimuleert hen om hierin een actieve rol te spelen. Om zoveel mogelijk mensen bij de politiek te betrekken, werkt ProDemos op gemeentelijk, provinciaal en landelijk niveau.
Minister Plasterk
bezoekt ProDemos
Den Haag: activiteiten op en rond het Binnenhof

In Den Haag biedt ProDemos een omvangrijk programma op en rond het Binnenhof. Jaarlijks worden hier duizenden scholieren, studenten, leden van politieke organisaties, toeristen en andere geïnteresseerden ontvangen. Met rondleidingen, debatten, exposities, simulaties en cursussen leren zij meer over politiek, democratie en rechtsstaat.

In het land: samenwerking met gemeenten, provincies en rechtbanken

Om mensen bij de democratie en de rechtsstaat te betrekken werkt ProDemos in het hele land samen met gemeenten, provincies, rechtbanken en onderwijsinstellingen. ProDemos ondersteunt lokale initiatieven om burgers en openbaar bestuur met elkaar te verbinden.

Voor scholen: van politieke excursie tot kant-en-klaar lesmateriaal

Voor docenten die zoeken naar een levendige invulling van hun lessen maatschappijleer of geschiedenis heeft ProDemos een breed scala aan mogelijkheden: politieke excursies, gastlessen, rollenspellen en divers lesmateriaal over actuele onderwerpen.

Kenniscentrum: een uitgebreid informatiebestand en doe-websites

ProDemos doet gevraagd en ongevraagd onderzoek naar de democratie en de rechtsstaat. Ook geven we informatieve publicaties uit over de politiek, die vaak gratis te downloaden zijn. Op internet is ProDemos actief met digitale tools om de burger te betrekken bij politiek en besluitvorming. Bekende voorbeelden zijn de StemWijzer en de Begrotingswijzer.


Meer informatie: www.prodemos.nl

 
 

PvdA: Oneens

Het stadhuis staat nu midden in de stad en wat ons betreft blijft dat zo. Een verhuizing is trouwens ook veel duurder dan een verbouwing van het huidige stadhuis. De PvdA wil zuinig omgaan met gemeentelijke middelen en daarom kiezen wij voor verbouwing en niet voor verhuizing.

VVD: Oneens

De VVD Tilburg kiest voor de goedkoopste optie. Heel het gemeentehuis verhuizen naar de Spoorzone is niet goedkoper dan het opknappen van het bestaande gemeentehuis.

CDA: Oneens

De gemeenteraad heeft al in februari 2013 besloten tot renovatie van de huidige kantoren SK1 en SK2. Nu alsnog verhuizen naar de Spoorzone betekent 7 miljoen weggooien. Verder biedt concentratie in de binnenstad een toegevoegde waarde voor het kernwinkelgebied: 1000 ambtenaren centraal in de stad bieden grote meerwaarde.

D66: Oneens

Verplaatsing naar de Spoorzone betekent dat er midden in het centrum veel leegstand ontstaat. Dat is onwenselijk in een bruisend centrumgebied. D66 is voorstander van renovatie van het bestaande stadhuis. Het gebouw voldoet qua technische staat en duurzaamheid niet meer aan de minimale normen.

GroenLinks: Oneens

De kosten voor renovatie zijn ongeveer gelijk aan de kosten van nieuwbouw. GroenLinks kiest voor duurzame renovatie op de huidige locatie in de binnenstad. Nieuwbouw in de Spoorzone betekent dat we een gat slaan in de binnenstad, en dat vinden wij in deze tijden onverantwoord.

SP: Oneens

Voor de SP is het belangrijk dat er een goede, veilige werkplek voor de ambtenaren komt. In een duurzaam gebouw, voor zo min mogelijk kosten.

TROTS: Eens

TROTS is van mening dat de gemeente moet beseffen dat iedere euro die we uitgeven belastinggeld is, betaald door hardwerkende Tilburgers. Het gemeentehuis verhuizen naar een bestaand pand in de Spoorzone, zoals bijvoorbeeld het Interpolisgebouw of het VGZ-gebouw, is miljoenen goedkoper dan renovatie van het bestaande gebouw.

TVP: Eens

Nieuwbouw Huis van de Stad + Bieb in de Spoorzone + revitalisatie van Centrum Zuid kost 52 miljoen euro. Wij willen geen goudgerande renovatie van Stadskantoor I voor 75 miljoen euro.

VSP Tilburg: Oneens

Pure geldverspilling.

Voor Tilburg: Oneens

Is te duur in crisis tijd. Het argument van investeren in een nieuw gebouw levert werkgelegenheid, gaat niet op omdat het gemeentehuis alleen kosten genereert en niet zoals een bedrijfspand ook rendement oplevert.

Leefbare Wijken en Dorpen: Geen van beide

We moeten renoveren of verhuizen, afhankelijk wat de GOEDKOOPSTE oplossing is.

OPA: Oneens

Je rommelt niet met een historische binnenstad en bestaande structuren, alleen maar omdat een duur prestigeproject in de modder dreigt te zakken. Renovatie en vernieuwing van huidige lokaties met herberekening van de idioot hoge nu berekende kosten

Lijst Smolders Tilburg: Eens

Het gemeentehuis renoveren voor maar liefst 75 miljoen euro is absurd! Het kan echt 30 miljoen euro goedkoper. Er is weer iets vreemds aan de hand, net zoals bij het Adje-theater. De huidige politiek wil koste wat kost als een soort projectontwikkelaar heel veel geld gaan uitgeven om zelf winkels te gaan bouwen. Dit ook nog eens in een tijd dat internetverkoop een steeds grotere rol gaat spelen en in de detailhandel al veel winkelpanden leeg staan.

DAT: Oneens

Spoorzone is voor DAT geen doel op zich. Het huidige stadhuis mag best gerenoveerd worden, echter, tegen aanvaardbare kosten en zonder het winkelrondje c.q. de verminking van het gebouw door aangebouwde winkelunits. Er moet meer groen komen rondom het stadhuis!

PvdA: Oneens

Happy hours leiden in onze ogen tot drankmisbruik. Wij zijn voorstander van een verstandig drankgebruik en daar horen goedkope uren niet bij.

VVD: Eens

De VVD Tilburg vindt dat er al te veel wordt betutteld en geregeld en verboden in dit land. Wanneer kasteleins zich houden aan de regels en overlast op straat zoveel mogelijk beperkt houden, doen wij niet moeilijk.

CDA: Oneens

Stunten met alcoholprijzen leidt tot meer consumptie en overmatig alcoholgebruik.

D66: Eens

Zeker nu de leeftijdsgrens voor alcoholconsumptie verhoogd is naar 18 jaar, is er voor D66 geen aanleiding om happy hours te verbieden. Dit behoort tot de vrijheid die ondernemers hebben. Het is niet aan de overheid om prijzen in horecagelegenheden te reguleren. Horecaondernemers hebben de verantwoordelijkheid om alcoholmisbruik zoveel mogelijk tegen te gaan.

GroenLinks: Eens

Thuis indrinken en het veel te lang doorhalen in de nacht geeft een grotere kans op problemen dan het traditionele Happy Hour. Doordat de alcohol-leeftijd vanaf dit jaar is verhoogd van 16 naar 18 jaar, betreft het volwassen mensen, die zelf hun eigen verantwoordelijkheid hebben. Daarnaast is GroenLinks van mening dat een ondernemer zelf mag bepalen, al dan niet in groter overleg, of hij met prijzen wil stunten. De overheid moet geen regels opleggen die niet te handhaven zijn.

SP: Oneens

Te veel alcohol drinken in een korte tijd is niet goed voor de gezondheid en te veel alcohol leidt vaak tot agressie.

TROTS: Eens

TROTS is voor vrijheid van ondernemers en dus tegen regels die beperkingen opleggen die niet nodig zijn. Ondernemers gaan over hun prijsstelling, niet de gemeente.

TVP: Oneens

Happy hours is niet het probleem, maar de jonge kinderen, die hierdoor te veel drinken.

VSP Tilburg: Geen van beide

Hier zijn voor- en tegenstanders.

Voor Tilburg: Oneens

Wanneer horeca-ondernemers de verantwoording op zich weten te nemen om alcoholmisbruik te voorkomen, ook tijdens HappyHour, dan is Voor Tilburg een voorstander van de vrije marktwerking. Echter wil Voor Tilburg eerst de resultaten van geen alcohol onder de 16jr afwachten.

Leefbare Wijken en Dorpen: Eens

De horeca heeft het al heel zwaar. Zeker nu de gemeente in de Spoorzone nog meer concurrerende horeca wil.

OPA: Eens

Zeker nu er een behoorlijke (leeftijd)grens is verplicht mag je verwachten dat je mensen van 18 jaar en ouder, enige volwassenheid kan toekennen. Misschien dat het ook het zogenaamde indrinken enigszins inperkt.

Lijst Smolders Tilburg: Oneens

Drankmisbruik van onze jeugd moet op allerlei manieren onder de aandacht worden gebracht en waar mogelijk een halt worden toegeroepen.

DAT: Oneens

De horeca moet verantwoordelijkheid nemen jegens hun jongere klanten. Happy hours dragen daar niet aan bij! Het drankgebruik via prijsdump in een paar uur wringen, geeft onherroepelijk grote problemen. Gezelligheid mag, maar dan over de hele avond. DAT heeft er niets op tegen als de horeca gedurende de openingstijden sowieso de prijzen verlaagd!

PvdA: Oneens

De PvdA is geen voorstander van deelraden en/of wijkraden die door inwoners gekozen worden. We tuigen daarmee een bureaucratie op naast de bestaande bureaucratie en dat leidt in onze ogen niet tot een effectievere wijze van besluitvorming.

VVD: Oneens

Op zichzelf maakt het de VVD Tilburg niet zoveel uit wie er in wijk- en dorpsraden gaan zitten en hoe zij zich laten kiezen. Dat is niet aan de gemeente om te bepalen maar aan de bewoners van de dorpen en wijken zelf. De raden adviseren de gemeenteraad, uiteindelijk neemt de gemeente de beslissingen.

CDA: Oneens

Het CDA is voorstander van een sterke dorpsraad en wijkraad. We willen deze positie niet versterken door een andere benoeming, maar door ze serieus te nemen in de besluitvormingsprocessen.

D66: Oneens

D66 staat voor een overheid die haar keuzes samen met haar inwoners, bedrijven en maatschappelijke instellingen maakt en meedenkt met initiatieven uit de samenleving. Wijk- en dorpsraden zijn een belangrijke gesprekspartner. D66 wil geen nieuwe bestuurslaag. Die zou ontstaan indien wijk- en dorpsraden gekozen worden. In Nederland zijn al teveel overheidslagen. Dat beperkt de noodzakelijke slagkracht van ons openbaar bestuur.

GroenLinks: Eens

GroenLinks is geen voorstander van grote deelraadverkiezingen, maar vindt het wel belangrijk dat wijk- en dorpsraden een afspiegeling vormen van de wijk of het dorp die ze vertegenwoordigen.

SP: Eens

De SP wil de dorps- en wijkraden meer gaan betrekken bij het maken van het gemeentelijk beleid. Omdat zij de dorpen en wijken goed kennen en weten wat er leeft. Door de mensen in wijk- en dorpsraden te laten kiezen, zal het draagvlak voor deze mensen alleen maar groter worden.

TROTS: Eens

De wijk- en dorpsraden bestaan nu uit betrokken vrijwilligers. Maar deze hebben niet altijd draagvlak in de wijk. TROTS denkt dat door deze dorps- en wijkraden direct te laten kiezen dit verandert. Dit geeft ook de wijk- en dorpsraden meer doorzettingsmacht, ze kunnen als volksvertegenwoordiging afdwingen dat het gemeentehuis hen nu wel serieus gaat nemen.

TVP: Oneens

Niet nog een bestuurslaag erbij. Al die zogenaamde politiekelingen moeten uit de gemeentekas betaald worden.

VSP Tilburg: Eens

Dit vergroot de betrokkenheid van de burgers naar de eigen wijk.

Voor Tilburg: Eens

Dit bevordert de democratie op wijk en dorpsniveau.

Leefbare Wijken en Dorpen: Eens

Gekozen raden hebben meer draagvlak, vergroten de betrokkenheid.

OPA: Eens

Met behulp van wijkverbanden als wijkkranten, buurthuizen, middenstand en minimale ambtelijke ondersteuning, moet dat eenvoudig te organiseren zijn. Mede door de gekozen wijkraad wordt de betrokkenheid van de burger bij de wijk misschien wat beter (ook positief voor mantelzorgparticipatie).

Lijst Smolders Tilburg: Eens

Dat is voor het draagvlak van de bewoners in de wijk heel goed.

DAT: Eens

Door wie anders? DAT is fervent voorstander van de gekozen wijk-en dorpsraden, maar dan niet politiek georienteerd. Geen deelraden zoals tot voor kort in de Randstad. Mensen die "hart" hebben voor hun wijk of dorp kunnen zich kandidaat stellen en de raden leggen jaarlijks verantwoording af voor hun doen en laten aan de eigen inwoners. Daar ligt hun legitimatie!

PvdA: Eens

Als Tilburgers onder de armoedegrens dreigen te raken, dan is ondersteuning vanuit de gemeente noodzakelijk. Als er bezuinigd moet worden in de stad, dan zijn er veel posten waar we op kunnen bezuinigen. We helpen Tilburgers in financiële problemen niet door ook op het armoedebeleid te gaan bezuinigen.

VVD: Oneens

Het gaat niet om de hoeveelheid geld die wordt uitgegeven. Het gaat er om dat mensen goed worden geholpen en dat ze perspectief krijgen op wat echt helpt: een baan. De VVD Tilburg erkent dat het hebben van een baan er voor zorgt dat mensen langdurig van armoede worden verlost.

CDA: Eens

Het armoedebeleid van de gemeente Tilburg is mede vormgegeven door het CDA. Mensen hebben het al zwaar genoeg onder het kabinet van PvdA en VVD. Reden te meer om juist niet op deze doelgroep te bezuinigen, en er pal voor te staan.

D66: Eens

Het sociale beleid in Tilburg is nu nog te veel gericht op het enkel ondersteunen van mensen. D66 vindt dat de gemeente mensen moet helpen om hun situatie structureel te verbeteren met hulp die hen ook in de toekomst sterk houdt. Door diegenen die dat nodig hebben een opleiding aan te bieden (bijv. met een scholingslening) of te begeleiden naar een (beter betaalde) baan. Daar moet echt een schep bovenop.

GroenLinks: Eens

Wij willen er voor zorgen dat niemand in Tilburg in armoede leeft, zeker de kinderen niet! Dat betekent dat we niet bezuinigen zonder aanwijsbare redenen op het armoedebeleid. Eerst de crisis de deur uit, dan pas de ondersteuning.

SP: Eens

De SP ziet dat er steeds meer mensen in de armoede komen. Ook deze mensen moeten geholpen worden. En dat gaat extra geld kosten. Geld, dat de SP hiervoor beschikbaar wil stellen. Want het blijft ongelofelijk dat 1 op de 8 kinderen in Tilburg in armoede opgegroeid.

TROTS: Geen van beide

Tilburg besteedt veel geld aan armoedebestrijding. Er zijn heel veel potjes en heel veel regelingen. Door deze beter op elkaar af te stemmen kunnen we meer bereiken met hetzelfde geld. Pas als je alles goed hebt afgestemd, kunnen we kijken of er echt wel meer geld nodig is.

TVP: Oneens

Tilburg geeft eens zo veel per inwoner uit aan armoedebeleid dan bijvoorbeeld Breda en Den Bosch. Bovendien stimuleert een al te genereus armoedebeleid de deelname aan arbeid niet. Mensen die het echt nodig hebben, moeten natuurlijk wel krijgen waar ze recht op hebben.

VSP Tilburg: Eens

Iedereen heeft recht op een menswaardig bestaan.

Voor Tilburg: Eens

Daarmee wordt het meedoen/participeren mogelijk. Zo wordt voorkomen dat een groep burgers achter de geraniums terecht komt en geïsoleerd raakt.

Leefbare Wijken en Dorpen: Eens

De gemeente moet eigen burgers in nood blijven helpen.

OPA: Eens

Voorop gesteld dat wij als nieuwkomers bij de raadsverkiezingen nog geen toegang hebben tot dit soort gemeentelijke informatie. Er is geen reden te verzinnen waarom het nu minder zou moeten worden. Eerder het tegendeel.

Lijst Smolders Tilburg: Eens

Zeker evenveel blijven uitgeven aan armoedebestrijding omdat armoede de komende jaren verder zal gaan toenemen.

DAT: Eens

Armoede is onacceptabel en plaatst mensen in een isolement. Een fatsoenlijke maatschappij laat mensen niet in de steek. Zelfs meer uitgeven is voor DAT bespreekbaar als de crisis nog meer sporen achterlaat! Mensen moeten in Tilburg een menswaardig bestaan kunnen hebben!

PvdA: Eens

De PvdA is voorstander ven gereguleerde wietteelt. We kunnen dat beter in eigen hand houden, dan overlaten aan de georganiseerde criminaliteit. Zo houden we controle over de aanvoer en over de kwaliteit van de wiet.

VVD: Eens

Het is volgens de VVD Tilburg absurd dat coffeeshops gedoogd worden maar dat wiet niet geteeld mag worden. Daar moet snel verandering in komen.

CDA: Oneens

Wietteelt in Tilburg is meestal voor de export. Het legaliseren van wietteelt in Tilburg is dus een schijnoplossing.

D66: Eens

D66 is voorstander van het legaliseren van de achterdeur. Daarmee kan de teelt van wiet uit het criminele circuit gehaald worden. Er komt dan een einde aan de vreemde situatie dat verkopen van wiet toegestaan is, maar het inkopen niet. Met het legaliseren van wietteelt is de kwaliteit te controleren. Uit het oogpunt van volksgezondheid wordt wiet dan vergelijkbaar met andere consumptiegoederen.

GroenLinks: Eens

Door de wietteelt te legaliseren, zorg je ervoor dat het criminele circuit buitenspel blijft en is er controle op de kwaliteit. De huidige drugsbestrijding kost enorm veel geld, tijd en mankracht. De politie kan zich veel beter bezighouden met het bestrijden van diefstal, vandalisme en geweld.

SP: Eens

De SP Tilburg is al jaren voorstander van gereguleerde wietteelt. En wil dat Tilburg dit nu eens gaat regelen. Dit biedt de oplossing voor de “achterdeur” van de coffeeshops en voor vele problemen en criminaliteit in de stad. Verder moet het zogenaamde “I-criterium” in ieder geval voor Tilburg worden afgeschaft.

TROTS: Eens

TROTS vindt dat het gedoogbeleid zoals we dat nu kennen, niet werkt. Coffeeshops mogen de drugs wel verkopen maar niet kopen. Als Den Haag proeven met legale wietteelt toelaat, moet Tilburg hier aan meedoen.

TVP: Oneens

Door legale wietteelt toe te staan wordt het aanbod alsmaar groter en lijkt het gebruik algemeen aanvaardbaar te worden. Cannabis is schadelijk. Je kunt er net als met de sigaret beter nooit aan beginnen.

VSP Tilburg: Eens

Dit vermindert criminaliteit in de stad. De grondstoffen zijn hier ook gecontroleerd.

Voor Tilburg: Eens

Zo kunnen we de kwaliteit van de wiet controleren en kan de eventuele overlast worden aangepakt.

Leefbare Wijken en Dorpen: Eens

Regulering/legalisering van de wietteelt vermindert de criminaliteit.

OPA: Eens

Als dat zoals wordt beweerd inderdaad de criminele invloed vermindert, is dat positief. Het is echter ook noodzakelijk met het oog op de vermeerdering van de werkzame stof om het ontmoedigingsbeleid en de handhaving ernstig te intensiveren. Wiet is inmiddels haast een harddrug.

Lijst Smolders Tilburg: Eens

De hele wietteelt had landelijk, Europees en mondiaal allang gelegaliseerd moeten zijn. Dan zou de hele wiet-criminaliteit in een klap opgelost zijn en had de Nederlandse politie ook gelijk 40% meer capaciteit om andere criminaliteit aan te pakken! Ook bij dit dossier spelen alle gevestigde politieke partijen (die het al meer dan 20 jaar voor het zeggen hebben) een zeer bedenkelijke en hypocriete rol.

DAT: Oneens

DAT is voor de legalisering van de softdrugs en geeft de teelt/productie graag in handen van erkende (sigaretten) fabrikanten. Ook de verdeling van de softdrugs via erkende (sigaren/sigaretten)winkels. Tevens wil DAT dat deze gelegitimeerde softdrugs fiscaal belast gaan worden zoals de andere genotsmiddelen. Overheid moet enkel handhaven en niet zelf gaan telen. Is een slecht voorbeeld en ook kwetsbaar. Huidig gedoogbeleid via coffeeshops is een bron van criminaliteit. Eigen teelt lost niets op!

PvdA: Geen van beide

Wij vinden het van groot belang dat bewoners geraadpleegd worden bij beslissingen die hen rechtstreeks raken. Uiteindelijk moet de definitieve beslissing wel in de gemeenteraad genomen worden.

VVD: Oneens

De mensen in Tilburg kiezen eens per vier jaar hun raadsleden. Die worden ervoor betaald het volk te vertegenwoordigen en belangrijke beslissingen te nemen. Wel moeten bewoners en ondernemers goed worden geïnformeerd over en betrokken worden bij plannen in hun buurt. Laat ze meepraten, vindt de VVD Tilburg.

CDA: Oneens

De gemeenteraad en het college moet doen waarvoor ze zijn benoemd of gekozen.

D66: Eens

D66 staat voor een overheid die haar keuzes samen met haar inwoners, bedrijven en maatschappelijke instellingen maakt en meedenkt met initiatieven uit de samenleving. Ook is D66 voorstander van correctieve referenda. Dit is een instrument dat op initiatief van burgers kan worden ingezet om een besluit van de gemeente te corrigeren. De verwachting is dat dit beperkt zal worden gebruikt.

GroenLinks: Eens

GroenLinks is een voorstander van referenda. Referenda kunnen bijdragen aan het vertrouwen in de politiek en het publieke debat over maatschappelijke onderwerpen stimuleren. Referenda zijn het instrument om bij zeer belangrijke onderwerpen de mening van de mensen te peilen en mee te laten wegen in de besluitvorming.

SP: Eens

Zo zorgen we ervoor dat Tilburgers meer betrokken worden bij de politiek en zal het draagvlak voor belangrijke beslissingen groter worden.

TROTS: Eens

TROTS wil Tilburgers meer en beter betrekken bij besluitvorming van de gemeente. Het inzetten van een referendum is hier een goed voorbeeld van.

TVP: Eens

Voor de Mall is een referendum geweest; zou ook voor de veel te dure verbouwing van Stadskantoor I ten bedrage van 75 miljoen euro moeten gebeuren.

VSP Tilburg: Eens

Dit vergroot de betrokkenheid van de burgers naar de gemeente en omgekeerd.

Voor Tilburg: Eens

Bij belangrijke zaken dient hoe dan ook de burger betrokken te worden. Het gaat immers om zijn stad! Een referendum creëert ook draagvlak voor politieke besluiten.

Leefbare Wijken en Dorpen: Eens

In het verleden heeft het referendum over de komst van een giga-shopping mall goed gewerkt: de bewoners hebben toen in meerderheid TEGEN gestemd en het onzalige plan van het college werd afgeblazen! Gelukkig voor onze winkeliers!

OPA: Eens

Bij het laatste referendum behoedde de Tilburgse bewoner de gemeente van een desastreuze blunder die in heel de regio het licht uit had gedaan in de centrums en kernen. Toen (2009) was de collectieve mening van de Tilburger dus waardevoller dan de collectieve mening van de gemeenteraad.

Lijst Smolders Tilburg: Eens

In uitzonderlijke gevallen moet dat zeker kunnen.

DAT: Oneens

De gemeente moet inwoners tijdig (inhoudelijk en materieel) betrekken bij de planvorming. Als dat gebeurt zijn referenda niet nodig. Bovendien kosten referenda veel geld en zijn de uitkomsten vaak discutabel. Hebben een vertegenwoordigende democratie, dus moeten politieke partijen en raadsleden zelf de mening van de inwoners kennen! Geen verantwoordelijkheid omzeilen!

PvdA: Oneens

De PvdA is een partij die staat voor het principe dat de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen. Huiseigenaren zijn in het algemeen daadkrachtiger dan huurders en mogen zo in onze visie ook bijdragen aan de financiën van de gemeente.

VVD: Eens

De VVD Tilburg pleit al van oudsher voor minder overheidsbemoeienis en daarmee gepaard gaande lagere gemeentelijke belastingen.

CDA: Eens

Het kabinet van VVD en PvdA verhoogt de lasten voor de burger al genoeg. Het CDA is voor lastenverlaging!

D66: Oneens

D66 wil een lage OZB. Tilburg is qua woonlasten inmiddels de goedkoopste stad van Nederland en is daarmee gemiddeld 185,45 euro goedkoper dan het landelijk gemiddelde. Omdat Tilburg al lage woonlasten heeft en er tegelijk ook geld moet zijn om bijvoorbeeld onderwijs of zorg, hoeft de OZB niet verder omlaag.

GroenLinks: Oneens

Tilburg heeft relatief lage woonlasten, de OZB hoeft wat GroenLinks betreft niet verder omlaag. De OZB laat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Die solidariteit maakt het mogelijk dat we niet hoeven te bezuinigen op armoedemiddelen of extra begeleiding naar werk.

SP: Oneens

Door de verlaging van de OZB hebben we als gemeente minder inkomsten en dit betekent dat we moeten gaan bezuinigen. Bijvoorbeeld op de zorg of armoedebestrijding. En dat is voor de SP geen optie.

TROTS: Eens

TROTS is van mening dat de lasten voor Tilburgers zo laag mogelijk moeten zijn. De OZB-belasting raakt alleen huisbezitters. Hen staat het water vaak al aan de lippen. We kunnen huisbezitters helpen door de OZB verder te verlagen.

TVP: Eens

Het OZB-tarief is door de vijf collegepartijen (VVD, CDA, D66, GL en PvdA) de afgelopen vier jaar met ca. 25% verhoogd. Alle verkiezingsbeloften van weleer ten spijt. Tegenover deze verhoging stond geen extra dienstverlening. Geen verhogingen meer waar geen extra dienstverlening tegenover staat.

VSP Tilburg: Eens

Dit gelet op de ingezakte woningmarkt met dalende prijzen.

Voor Tilburg: Oneens

Verlagen van de OZB zal onherroepelijk leiden tot minder inkomsten voor de gemeente en dus op andere terrein bezuinigen. Voor Tilburg maakt bewust de keuze om enkel te bezuinigen daar waar het kan.

Leefbare Wijken en Dorpen: Eens

De OZB is jaar op jaar verhoogd terwijl de huizenprijzen blijven dalen. Omlaag met die OZB!

OPA: Eens

Het is duidelijk dat alle lastenverlichting welkom is voor de met accijns en allerlei (milieu)heffingen opgezadelde burger. Maar misschien is een herschikking van de lasten een beter voorstel. Tilburg is al redelijk goedkoop op het gebied van woonlasten.

Lijst Smolders Tilburg: Eens

Zolang de politiek nog steeds zoveel geld over de balk blijft smijten, is het maar beter dat ze niet teveel belastinggeld van u binnenkrijgen.

DAT: Eens

DAT is van mening dat de OZB de marktomstandigheden dient te volgen en niet dat er gegoocheld moet worden tussen de waardebepaling van het onroerend goed en de OZB tarieven. Bovendien legt de OZB eenzijdig de rekening bij de huiseigenaren en dat is in de ogen van DAT zeer onrechtvaardig. Bovendien niet meer van deze tijd! Tenslotte verwacht DAT dat de lokale overheid bij de tarifering rekening gaat houden met prijsontwikkelingen direct en indirect veroorzaakt door het Rijk en de Provincie! Lasten mogen niet worden gestapeld!

PvdA: Eens

De PvdA vindt het niet meer van deze tijd om winkeliers te verplichten een vaste dag in de week de winkel gesloten te houden. Wij vinden dat winkeliers dat prima zelf kunnen bepalen in overleg met hun medewerkers.

VVD: Eens

De tijd dat een overheid ondernemers kon verplichten wanneer ze wel en wanneer ze niet mochten of moesten werken, ligt wat de VVD Tilburg betreft al heel lang achter ons. En dat is maar goed ook.

CDA: Eens

Winkeliers hebben in Tilburg de kans om op alle 7 dagen hun winkel te openen.

D66: Eens

D66 vindt dat het aan ondernemers is om te bepalen wanneer hun winkel open is. D66 heeft in 2010 het initiatief genomen om ondernemers de mogelijkheid te geven winkels op alle zondagen te openen. Veel ondernemers en consumenten maken daar nu gebruik van. Binnenkort zullen er dankzij D66 ook nachtwinkels mogelijk worden.

GroenLinks: Eens

Flexibiliteit van winkeltijden past bij de moderne samenleving, waarin ook de arbeidstijden niet meer vastliggen. Het combineren van werk en privé vraagt om meer flexibiliteit. Voor mensen die een flinke werkweek combineren met het zorgen voor anderen en het draaiend houden van een huishouden, kan het erg prettig zijn om een extra dag, een zondag, te hebben voor het doen van inkopen. Dat geeft lucht en ruimte in de week. Wij weten allemaal dat de zaterdagen vaak razend druk zijn.

SP: Oneens

Dit zal wel in overleg met het personeel moeten. Verder leidt dit niet tot een aantrekkelijker winkelklimaat en meer omzet. De SP is voorstander van een beperkt aantal koopzondagen.

TROTS: Eens

TROTS is voor vrijheid van ondernemers en dus tegen regels die beperkingen opleggen die niet nodig zijn. Ondernemers gaan over hun openingstijden, niet de gemeente.

TVP: Eens

En daar hoort ook de zondag bij.

VSP Tilburg: Oneens

Dit komt de economie niet ten goede. Kleinere winkels zullen in problemen komen, hebben moeite het hoofd boven water te houden. Dit alles komt niet ten goede aan het winkelend publiek dat niet weet wie wanneer open is.

Voor Tilburg: Eens

Geen betutteling in een liberale economie. Winkeliers zijn zelf in staat hun (on)mogelijkheden te bepalen.

Leefbare Wijken en Dorpen: Oneens

Nee, vooral de kleinere middenstanders kunnen niet meedraaien in een 24-uurs economie. Die moet je toch een bepaalde bescherming bieden.

OPA: Oneens

De zondag was bij uitstek ook de dag waarop allerlei (sport)verenigingen met activiteiten hun kas trachten te spekken (rommelmarkten etc.). Nu ook op zondag allerlei winkels aan de portemonnee van de burger gaan zuigen, wordt dat zondagse karakter naar de achtergrond gedrongen.

Lijst Smolders Tilburg: Eens

De kleine winkelier heeft daarin weinig te zeggen want het grootkapitaal bepaalt jammer genoeg ook hier wat er gebeurt.

DAT: Eens

De mogelijkheden moeten er zijn, maar voor DAT mogen de winkeliers zelf beslissen wanneer men open wil zijn. De gemeente moet de wet volgen en de winkeliers hun ondernemingsgeest. Natuurlijk zal de keuze van de winkeliers worden beinvloed door wat collega's doen in de directe omgeving van hun winkel. Soms moeten de winkeliers wel meegaan met de directe omgeving. Ook dat is in de ogen van DAT een ondernemingsafweging!

PvdA: Geen van beide

De PvdA is van mening dat juist werkgevers die gebruik maken van arbeidskrachten uit Midden- en Oost Europa verantwoordelijk zijn voor huisvesting en opvang van deze werknemers. Waar de gemeente de werkgevers kan ondersteunen door goedkope huisvesting te bieden, moeten we dat volgens de PvdA ook doen.

VVD: Oneens

De VVD Tilburg ziet niet in waarom er geld moet worden uitgetrokken voor de opvang van deze groep terwijl veel Tilburgers, vooral starters, ook moeilijk aan een eigen huis kunnen komen. Als ze hier naar toe komen om te werken, is het aan henzelf en aan de werkgever om te zorgen voor goede huisvesting.

CDA: Oneens

Het CDA gaat ervan uit dat mensen uit Midden en Oost Europa die komen om te werken, ook kunnen voorzien in woonruimte.

D66: Eens

Onze economie zal ook in de toekomst voor een deel afhankelijk zijn van buitenlandse werknemers. D66 wil dat Tilburg hen met open armen ontvangt. Dat betekent dat er goede woningen voor hen beschikbaar komen in verschillende prijsklassen: arbeidsmigranten kunnen bijvoorbeeld (tijdelijk) gehuisvest worden in leegstaande kantoorpanden.

GroenLinks: Oneens

Werkgevers en uitzendbureaus moeten hun eigen verantwoordelijkheid nemen. Zij moeten zorgen voor voldoende en goede opvang voor hun werknemers uit Midden- en Oost Europa.

SP: Geen van beide

De gemeente hoeft niet te zorgen dat er opvang is voor de mensen uit Midden- en Oost Europa. Maar de gemeente moet er wel voor zorgen dat deze mensen een goede en veilige woonplek hebben. Dit kan door middel van controles op deze woonplekken. Want we zien nog te vaak dat deze mensen in huizen wonen, die niet voldoen aan de gemeentelijk eisen. En dat leidt tot brandgevaarlijke situaties, overlast en uitbuiting van deze mensen.

TROTS: Oneens

TROTS vindt deelnemen aan onze samenleving geen vrije keuze. Integratie is vooral een taak voor de nieuwkomers. Zij moeten zich aanpassen aan onze samenleving, niet andersom.

TVP: Oneens

Oneens, spreekt voor zich.

VSP Tilburg: Oneens

Deze zorgplicht ligt in Den Haag.

Voor Tilburg: Oneens

Er moet worden voorkomen dat de ontwikkeling die sommige allochtone groepen hebben doorgemaakt, met alle gevolgen van dien voor de samenleving en de mensen zelf, worden herhaald.

Leefbare Wijken en Dorpen: Oneens

We hebben alle budgetten nodig voor onze eigen mensen. We moeten uitkeringsfraude van mensen uit Midden- en Oost Europa fel bestrijden.

OPA: Oneens

We moeten dit soort zaken in de juiste verhoudingen blijven zien. Bovensteedse politiek en bovensteedse problemen moeten bovenstads opgelost worden. Of gaan we ook kunnen besluiten ons niet meer aan Europese richtlijnen te hoeven houden. Waar dan weer wel iets voor is te zeggen;-)

Lijst Smolders Tilburg: Oneens

De Tilburgers die hier al generaties lang wonen mogen zeker geen overlast krijgen van deze goedkope arbeidskrachten.

DAT: Eens

Niemand moet aan z'n lot worden overgelaten. Nu in Europees verband de grenzen geen belemmering vormen is een toestroom van mede Europeanen niet meer denkbeeldig. Deze mensen moeten huisvesting en sociale opvang. Uitgangspunt voor DAT is wel, dat deze mensen in eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Bij een opstart in hun nieuwe omgeving mag de gemeente van DAT best de aanjager zijn!

PvdA: Eens

Een grote supermarkt op Stappegoor is een welkome aanvulling van het supermarktaanbod in Tilburg. De nieuwe bewoners en ook de gebruikers van de sportvoorzieningen in het gebied zullen dankbaar gebruik gaan maken van deze voorziening.

VVD: Eens

Wanneer mensen kansen zien en willen pakken om op Stappegoor een megasupermarkt draaiende te houden, is het volgens de VVD Tilburg niet aan de overheid om daar een stokje voor te steken. We moeten juist ruimte geven aan de ondernemer en zijn klanten.

CDA: Eens

De gemeenteraad heeft al in 2013 het bestemmingsplan Stappegoor vastgesteld, waarmee een XL supermarkt is mogelijk gemaakt.

D66: Eens

D66 staat open voor nieuwe ontwikkelingen in de winkelbranche. D66 is geen tegenstander van de vestiging van een XL-supermarkt op Stappegoor. Aangetoond is dat er voldoende marktruimte is voor een dergelijke winkel. Tegelijk willen we onze wijkwinkelcentra versterken, zodat ze hun belangrijke rol blijven spelen in onze wijken, in Berkel-Enschot en in Udenhout.

GroenLinks: Oneens

Wat GroenLinks betreft hoeft er geen megasupermarkt op Stappegoor te komen. Echter, er hangt ons anders een financieel drama boven het hoofd. Is dit risico te reduceren, dan mag van ons als eerste de megasupermarkt uit de plannen geschrapt worden.

SP: Oneens

Door de plannen op Stappegoor zal er veel schade toegebracht worden aan onze winkels in buurten en wijken. Ook zullen diverse sportaccommodaties verdwijnen. Verder blijft ondoorzichtig welke risico’s we lopen en hoeveel geld het nu gaat kosten. De SP wil dat dit plan onmiddellijk stop gezet wordt en er opnieuw onderhandeld gaat worden met de ontwikkelaars van dit plan.

TROTS: Oneens

De komst van een XL-supermarkt is een laatste noodgreep om het plan Stappegoor te redden. Dit gaat ten koste van werkgelegenheid in omliggende dorpen en van buurtsupers in de wijken. Dat moeten we niet willen. TROTS trekt de stekker uit Stappegoor

TVP: Oneens

Een XL supermarkt op Stappegoor ontwricht het winkelgebied in de omgeving en hoort bovendien niet thuis in een sportgebied. Een XL zou wel een aanvulling zijn op Heyhoef (Reeshof) of op de Westermarkt

VSP Tilburg: Oneens

Dit gaat ten koste van de lokale middenstand.

Voor Tilburg: Eens

Bij een grote stad als Tilburg hoort een megasupermarkt. Een dergelijke supermarkt zal een extra impuls geven aan dat gebied evenals de werkgelegenheid. Dit mag niet ten koste gaan van de bereikbaarheid van het gebied en daarmee de ondernemers van dit gebied.

Leefbare Wijken en Dorpen: Oneens

De wijk- en dorpswinkelcentra krijgen zwaar te lijden onder een megasupermarkt op Stappegoor. Dat komt de leefbaarheid in de buurten niet ten goede.

OPA: Oneens

De gemeente moet nergens megasupermarkten toestaan omdat elke (zeker vergrijzende) gemeenschap alleen maar is gebaat met een zo kleinmazig mogelijke winkelspreiding. Daarbij zijn kleinere winkels gunstig voor de creativiteit van de ondernemers en bij mindere overhead en lokalere bevoorrading, zeker niet duurder voor de consument.

Lijst Smolders Tilburg: Geen van beide

De gemeente heeft dit al toegestaan omdat de huidige politiek door wanbeleid enorme financiële tekorten heeft gecreëerd in dit gebied. Er is nu geen sprake meer van een visie in dit gebied maar via ad-hoc beleid probeert men de financiële gaten enigszins nog wat te dichten. Het grootkapitaal maakt van dit soort situaties natuurlijk graag gebruik!

DAT: Oneens

Paniekvoetbal van de gemeente om Stappegoor betaalbaar te houden. Nog los van de omgevingsbezwaren acht DAT een megasupermarkt daar een vreemde eend in de bijt. Bovendien moeten er nogal wat concessies worden gedaan om de megasuper te kunnen realiseren. Deze concessies gaan bovendien ten koste van de sportverenigingen (Willem II). Kortom, stoppen met die waanzin!

PvdA: Oneens

De toeristenbelasting zorgt ervoor dat gebruikers van onze stedelijke voorzieningen een kleine bijdrage betalen voor dat gebruik. Het gaat om een relatief laag bedrag per bezoeker.

VVD: Eens

Iedere vorm van belasting is de VVD Tilburg een doorn in het oog. Deze ook - al was het maar omdat ze hoteliers en campinghouders in Tilburg op achterstand zet in vergelijking met de ons omringende gemeenten.

CDA: Geen van beide

Het CDA wil de opbrengst van toeristenbelasting ten goede laten komen van de vrijetijdssector, bv via citymarketing.

D66: Oneens

Tilburg is gelegen in een regio die aantrekkelijk is voor toeristen. De gemeente betaalt mee aan activiteiten om de toeristische sector te versterken. Ook heeft de gemeente een VVV. Wij vinden het daarom prima dat toeristen hiervoor, net zoals in andere steden en andere landen, een beperkte bijdrage betalen

GroenLinks: Oneens

Recreatie en Toerisme zijn een belangrijke sector voor de Tilburgse economie. Met de opbrengst van de toeristenbelasting kunnen we onze ambities op dit gebied blijven waarmaken.

SP: Eens

De toeristenbelasting kost meer aan administratie en dergelijke, dan dat het oplevert. Dus afschaffen.

TROTS: Eens

TROTS is van mening dat de lokale lasten zo laag mogelijk moeten zijn. De toeristenbelasting is bedoeld om een gat in de begroting te dichten. Met het hoogste tarief van Nederland houden we toeristen eerder weg uit de stad dan dat we ze aantrekken. Dit schaadt de lokale economie. TROTS wil de toeristenbelasting afschaffen en het gat dichten door te bezuinigen.

TVP: Eens

Tilburg heft de hoogste toeristenbelasting van heel Nederland! Als je je stad aantrekkelijk wilt maken voor toeristen moet je dat niet doen.

VSP Tilburg: Eens

Er zijn geen tekenen waaruit blijkt dat de gemeente de geïnde belasting voor dit doel ten goede laat komen.

Voor Tilburg: Eens

Dat bevordert het binnenlands toerisme van onze stad, wat een stuk minder is dan bijvoorbeeld Breda en Den Bosch.

Leefbare Wijken en Dorpen: Oneens

Tilburg moet niet als enige de toeristenbelasting afschaffen. Dat doen omliggende gemeentes ook niet.

OPA: Oneens

Handhaven. Mensen van buitenaf die gebruik maken van door Tilburgers met belastinggeld betaalde faciliteiten, mogen best een eurosteentje bijdragen. Het moet wel concurrerend blijven met andere steden natuurlijk.

Lijst Smolders Tilburg: Eens

We moeten maken dat het toerisme in onze regio gaat groeien. De toeristenbelasting afschaffen zou een leuke actie kunnen zijn om onder de aandacht te brengen dat Tilburg, Berkel-Enschot en Udenhout heel veel te bieden hebben voor toeristen.

DAT: Eens

De gemeente Tilburg zelf is geen toeristische stad. Heeft wel toeristische attracties in haar onmiddellijke omgeving, maar niet op haar grondgebied. Daarom is volgens DAT de invoering van de toeristenbelasting volkomen misplaatst. Enkel een melkkoe ontstaan in bezuinigingstijd. Als Tilburg zelf werkelijk op toerstisch gebied iets gaat betekenen, dan kan volgens DAT de toeristenbelasting weer in zicht komen. Voorlopig moeten we het doen met drie musea en zo'n tien evenementen. Ergo, Tilburg is nog lang geen Toeristische stad wat gemeentelijk beleidsnota's willen doen geloven!

PvdA: Oneens

Coffeeshops zijn plaatsen waar op een veilige manier gebruik gemaakt kan worden van wiet en hash. Als we coffeeshops gaan sluiten, dan creëren we overlast op straat en dat zien wij liever niet.

VVD: Oneens

Zolang de coffeeshops zich houden aan de regels en geen overlast veroorzaken heeft de VVD Tilburg geen bezwaar tegen coffeeshops. Bij die regels hoort bijvoorbeeld dat coffeeshops niet te dicht bij scholen mogen staan.

CDA: Eens

Het CDA is voorstander van een uitsterfbeleid voor coffeeshops: een coffeeshop die sluit wordt niet vervangen. Het gebruik van softdrugs is slecht voor de gezondheid en vaak een opstap naar het gebruik van harddrugs.

D66: Oneens

Onderzoek leert echter dat het verbieden van coffeeshops vooral tot gevolg heeft dat er een bloeiende illegale handel ontstaat waar consumenten eenvoudig in aanraking komen met zwaardere soorten drugs. Het aantal coffeeshops hoeft niet uitgebreid te worden. D66 vindt het vooral van belang dat bestaande coffeeshops op een veilige en eerlijke manier werken.

GroenLinks: Oneens

Veel coffeeshops veroorzaken geen overlast. GroenLinks is tegen de sluiting van coffeeshops die zich aan de regels houden. Een verbod op coffeeshops leidt tot meer straathandel en tot minder toezicht.

SP: Oneens

Minder coffeeshops zal ervoor zorgen dat de straathandel zal toenemen. En dus ook de overlast, die bij deze straathandel hoort.

TROTS: Eens

TROTS wil de coffeeshops verplaatsen naar de rand van de stad. Op deze manier verminderen we overlast voor omwonenden en kunnen de ondernemers zich meer richten op hun bedrijf dan op het beperken van overlast. Als we de coffeeshops verplaatsen kunnen we het best af met minder coffeeshops dan nu het geval is.

TVP: Eens

Het spul is veel te gemakkelijk verkrijgbaar. Tilburg heeft nu 12 coffeeshops, dat zijn er 12 te veel. Afbouwen dus. Cannabis is schadelijk: een joint bevat 10 keer zoveel teer als een gewone sigaret

VSP Tilburg: Eens

Blijft een probleem. Een adequate oplossing lijkt niet voorhanden.

Voor Tilburg: Eens

Het huidige aantal is voldoende uit oogpunt van beheersbaarheid en aanbod. Meer coffeeshops is meer overlast.

Leefbare Wijken en Dorpen: Oneens

Gedwongen sluiting is niet aan de orde.

OPA: Eens

Laten we eens beginnen met ze bijvoorbeeld drugwinkels te noemen. Met een kopje koffie (coffeeshop) is medisch nog niet zoveel mis gebleken aldus de wetenschap. En dan is verminderen geen probleem maar brancheregulering is op andere gebieden (horeca/detailhandel) wel taboe in feite.

Lijst Smolders Tilburg: Eens

Als coffeeshops heel veel overlast geven voor de buurt dan moet het mogelijk zijn om deze te sluiten. Zolang de wietteelt niet gelegaliseerd is moet er ook gekeken worden of er aan de rand van de stad een soort Wiet MacDrive kan komen, zodat er vanuit de auto gekocht kan worden en er minder overlast is voor de buurten.

DAT: Eens

In het verlengde van het voorgaande dienen de coffeeshops te verdwijnen. Legalisering is de beste oplossing en de rest is handhaving. DAT neemt waar dat coffeeshophouders infiltreren in de politiek en vanuit deze positie het overheidshandelen trachten te manipuleren. Voor DAT is dit onacceptabel

PvdA: Geen van beide

De PvdA is voorstander van een tegenprestatie voor mensen die een bijstandsuitkering ontvangen. Wij vinden echter wel dat deze tegenprestatie perspectief moet bieden op een reguliere baan. Domweg pagina's tellen van dossiers en andere zinloze activiteiten sluiten wij uit. Zelfgekozen vormen van vrijwilligerswerk vinden wij prima, maar vrijwilligerswerk verplichten is in onze ogen niet motiverend.

VVD: Eens

Zolang de gemeente goed oplet wie ze op onze hulpbehoevenden afstuurt ziet de VVD Tilburg hier een mooie kans om mensen met een bijstandsuitkering positief bezig te laten zijn. Ook blijven ze zo betrokken bij de arbeidsmarkt.

CDA: Eens

Het CDA vindt dat mensen die een uitkering ontvangen zich mogen inzetten voor de samenleving.

D66: Eens

D66 steunt het nieuwe rijksbeleid om mensen met een bijstandsuitkering te verplichten om bepaalde werkzaamheden te verrichten. Maar alleen onder de voorwaarde dat die werkzaamheden bijdragen aan een beter perspectief op de arbeidsmarkt. Dat betekent dat diegene die het vrijwilligerswerk verricht er vanwege de opgedane ervaring beter van moeten worden.

GroenLinks: Oneens

Van GroenLinks mag je mensen best vragen om te komen tot een tegenprestatie, maar je mag niemand verplichten zonder perspectief vrijwilligerswerk te doen. "Een boekhouder die sneeuw ruimt." Feitelijk werk je onder het minimumloon en duw je andere banen weg; dat moet je zien te voorkomen.

SP: Oneens

We moeten zorgen dat er banen komen, zodat mensen uit de uitkering komen. Tevens zorgt dit ervoor dat mensen, die in de thuiszorg werken, hun baan zullen verliezen. Dus nog meer mensen werkloos.

TROTS: Eens

TROTS vindt dat dat we een tegenprestatie mogen vragen van mensen met een uitkering. Vrijwilligerswerk in de thuiszorg is hierbij een optie. Wel moeten we er voor zorgen dat dit niet ten koste van gewone banen in de thuiszorg gaat en dat de mensen die we dit werk laten doen daar wel geschikt voor zijn. Geen Tokkies aan het bed.

TVP: Eens

Spreekt voor zich.

VSP Tilburg: Oneens

Bedoelde mensen dienen iets te doen waar ze goed in zijn.

Voor Tilburg: Eens

Eens, dit is nuttig werk. Het principe 'voor wat hoort wat' toepassen, want daarmee komt de solidariteit niet onder druk. Dat wel met een langetermijnvisie.

Leefbare Wijken en Dorpen: Oneens

Nee, thuiszorg dient door betaalde krachten te worden gedaan.

OPA: Eens

Mits onder voorwaarden en het liefst natuurlijk na voldoende motivatie vrijwillig. Lukt dat laatste niet dan zou een verplichting tot een maatschappelijke bijdrage tot de mogelijkheden moeten kunnen horen.

Lijst Smolders Tilburg: Eens

Het is goed als mensen in de bijstand bij de maatschappij betrokken blijven en dat kan bijvoorbeeld onder andere door vrijwilligerswerk.

DAT: Eens

DAT acht een tegenprestatie in deze sfeer alleszins acceptabel. Bevordert de sociale cohesie en het haalt mensen in de bijstand uit hun isolement. De zorg staat onder druk en wat is er nu mooier om via de bijstand deze druk te verzachten.

PvdA: Eens

Willem II is een betaald voetbalorganisatie en daarmee een commerciële en private partij. Hoezeer we ook van voetbal houden, private en commerciële ondernemingen verdienen geen overheidssteun.

VVD: Eens

Willem II is in de ogen van de VVD Tilburg een normaal bedrijf en verdient daarom niet meer of minder financiële steun dan ieder ander beeldbepalend bedrijf in deze gemeente. Als Willem II wil ondernemen en daarvoor ruimte nodig heeft, staan we daar natuurlijk wel positief tegenover.

CDA: Eens

Het CDA staat achter Willem II. Financieel steunen kan niet meer! Wel zien we mogelijkheden om Willem II te ondersteunen door oa flexibeler huur. Hiervoor staan wij open.

D66: Eens

Het betaalde voetbal is een bedrijf. Als overheden het betaald voetbal steunen heet dat staatssteun en dat is verboden. Wel is D66 van mening dat de gemeente als verhuurder van het stadion open moet staan voor wensen van Willem II. Die zullen altijd in een marktconforme huur verwerkt moeten worden.

GroenLinks: Eens

Het geld dat wordt besteed aan een organisatie met zoveel goed verdienende spelers, kan beter worden besteed aan de amateursport, of de aanleg van trapveldjes of Cruijffcourts in de wijken.

SP: Eens

Willem II is een betaald voetbal organisatie, die na wat moeilijke jaren, weer opgekrabbeld is. Met een degelijk bestuur en veel goede supporters zal het de komende jaren alleen maar beter gaan. Dus het is niet nodig om Willem II financieel te steunen.

TROTS: Eens

TROTS heeft in de afgelopen periode Willem II financieel mee gesteund. Maar de grens is nu wel bereikt. We kunnen wettelijk niet meer doen voor Willem II dan wat we nu gedaan hebben. Verdere financiële steun is dus niet mogelijk.

TVP: Eens

Wel een maatschappelijk convenant afsluiten. En winsten van ondernemers niet afromen zodat er wat over blijft om te sponsoren.

VSP Tilburg: Oneens

Ondersteuning met mate.

Voor Tilburg: Eens

Willem II is een bedrijf waar salarissen worden betaald en inkomsten worden gegenereerd. Als een bedrijf in problemen komt (V&D bijvoorbeeld) dan zal de gemeente echt niet bijspringen om het te redden ondanks de massa-ontslagen.

Leefbare Wijken en Dorpen: Oneens

Niet aan de orde: de gemeente steunt al indirect door de lage huur van het stadion.

OPA: Eens

De gemeente Tilburg moet na onderzoek en vergelijking elke tak van sport steunen. Daarbij moeten wel criteria gelden die de effectiviteit van de afzonderlijke vormen van steun doelmatig kunnen controleren. Bij voorbeeld het effect en gevolg op jeugdsport.

Lijst Smolders Tilburg: Geen van beide

Willem II is zowel sociaal als economisch belangrijk voor Tilburg. Zelfs nu in de Jupiler Lague komen er nog heel veel toeschouwers kijken, iets waar de kunst en cultuursector alleen maar van kan dromen. Als Willem II een keer financieel geholpen wordt is de Tilburgse politiek in rep en roer. De gehele kunst- cultuursector in onze stad kost ieder jaar maar liefst 23 miljoen euro aan belastinggeld! Dan is niet meer dan logisch dat in tijden van nood er altijd gekeken moet worden hoe Willem II geholpen kan worden.

DAT: Oneens

Betaald voetbal is voor menige grote stad een visitekaartje. Natuurlijk is er de laatste jaren veel misgegaan in het betaalde voetbal, maar Willem II heeft in samenspraak met de politiek en de gemeente orde op zaken gesteld. Als gezonde onderneming voetbalt Willem II zich nu de toekomst in. Het zou in de ogen van DAT nu een gotspe zijn om verdere financiele steun in de toekomst op voorhand uit te sluiten. Uiteraard moet volgens DAT op basis van goede voorstellen Willem II kunnen rekenen op deze

PvdA: Oneens

De PvdA vindt dat we eerst de langdurige zorg op een andere en meer effectieve wijze moeten gaan organiseren. Mocht vervolgens blijken dat er meer geld nodig is, dan gaan we in de eigen begroting op zoek naar oplossingen. Uiteindelijk moet iedereen in Tilburg die zorg krijgen die men nodig heeft en daar gaat de PvdA voor zorgen.

VVD: Oneens

Doordat de totale begroting van de gemeente groeit, is het volgens de VVD Tilburg wél verstandig om een grotere financiële buffer aan te leggen om tegenslagen op te kunnen vangen zonder meteen de belastingen te hoeven verhogen.

CDA: Geen van beide

Afgelopen jaren heeft het CDA gestreden voor een gezond huishoudboekje. Hiermee kunnen we de extreme bezuinigingen van het kabinet van PvdA en VVD opvangen. Als er meer geld nodig is voor zorg, dan zorgt het CDA ervoor dat dat er is!

D66: Eens

Er komen veel extra taken van Rijk en provincies op het bordje van gemeenten. En gemeenten krijgen voor die taken ook nog minder geld. D66 vindt dat we die taken moeten uitvoeren met de daarvoor beschikbare middelen. Voordat we zover zijn zal dit wel wat extra geld gaan kosten. D66 is bereid dit geld hiervoor opzij te zetten zodat de kwaliteit van de zorg op peil blijft.

GroenLinks: Eens

Met de komst van veel meer taken, met veel minder geld naar de gemeentes ontstaan er wel risico's. De gemeente moet hier een buffer voor opbouwen, zodat Tilburgers erop kunnen vertrouwen dat als zij zorg nodig hebben, zij de beste zorg zullen krijgen.

SP: Eens

De SP wil een reserveringsfonds van minimaal 10 miljoen voor de 3* transities instellen, zodat de 3 transities de kans krijgen om goed te landen binnen de gemeente Tilburg. Zodat we de Tilburgers de zorg- en hulpverlening kunnen bieden waarop ze recht hebben. (* AWBZ= Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, Wmo= Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de Jeugdzorg).

TROTS: Geen van beide

TROTS is voor goede zorg, ook als de gemeente de zorgtaken gaat uitvoeren. Onze doelstelling is om dit te kunnen doen met het geld dat we daarvoor krijgen uit Den Haag. Blijkt dit onvoldoende, dan moeten we op dat moment kijken hoe we dat opvangen. Nu al een blanco cheque neerleggen zonder dat we de gevolgen in kaart hebben, vindt TROTS vooral populistisch en goedkope retoriek.

TVP: Eens

Uiteraard zonder in het gat te springen, dat de Haagse partijen VVD en PvdA veroorzaken.

VSP Tilburg: Eens

Mensen mogen niet in de kou blijven staan.

Voor Tilburg: Eens

Een beschaafde samenleving/gemeente zorgt voor haar burgers.

Leefbare Wijken en Dorpen: Eens

Iedereen heeft recht op de juiste zorg. Het is maar afwachten of de gemeente de bezuinigingen door het rijk kan opvangen. Daarom moeten er reserves komen.

OPA: Eens

Tilburg heeft een gigantische pot voor grote projecten (blunders) die al een behoorlijke buffer zou kunnen zijn om die gevolgen op te vangen. Ook andere overschotten worden vaak verkeerd gereserveerd of aangewend. Waar is bijvoorbeeld de opbrengst van de Tilburgse Waterleiding, die wij Tilburgers bij elkaar gebadderd hebben?

Lijst Smolders Tilburg: Eens

Door alle onzekerheid die door de huidige politiek wordt gecreëerd, moet er geld opzij gezet worden om de mensen die langdurige zorg nodig hebben niet in de kou te laten staan.

DAT: Eens

De gemeente denkt de langdurige zorg na decentralisatie met gesloten beurs voort te kunnen zetten. Dus de reeds opgelegde bezuiniging wordt door de gemeente niet gecompenseerd. Efficiencyverbetering is daarmee een toverwoord geworden over de hoofden van de zorgvragers heen. DAT is van mening dat de gemeente rekening moet houden met de financiele gevolgen als deze efficiencyverbeteringen geen soulaas bieden of als het Rijk nog meer bezuinigingen in petto heeft. De gemeente dient in het belang van de zorgvragers alert te blijven.

PvdA: Oneens

In Tilburg hebben we veel evenementen, waaronder ook voor studenten. Wij vinden dat alle Tilburgers van de evementen moeten kunnen genieten, daarom kiezen wij voor een breder evenementenbeleid.

VVD: Oneens

Er is al geld beschikbaar voor evenementen, ook voor studenten. Wel is het niet duidelijk waar ze moeten zijn bij de gemeente. Het bekende 'van het kastje naar de muur'. Voor studenten en andere organisatoren van evenementen moet dat worden verbeterd. Ruimte geven aan en JA! zeggen tegen goede initiatieven.

CDA: Eens

Tilburg is een echte studentenstad, en een echte evenementenstad. Die twee gaan prima samen!

D66: Eens

Tilburg is met een kleine 30.000 universitaire en HBO-studenten een echte studentenstad. De gemeente draagt bij aan verschillende evenementen in de stad. D66 wil dat er ook geld beschikbaar is voor studentenevenementen. In 2014 is er op initiatief van D66 een flink bedrag beschikbaar gemaakt voor studentenevenementen.

GroenLinks: Eens

Student-evenementen dragen bij aan het imago van Tilburg Studentenstad, en maken studenten zichtbaar voor de rest van de Tilburgers.

SP: Oneens

Er wordt nu al voldoende geld gestoken in evenementen voor studenten.

TROTS: Oneens

TROTS vindt studenten in de stad belangrijk. Maar we vinden vooral dat we moeten zorgen dat we hier structureel geld voor vrij moeten maken op basis van een goed plan van aanpak. Dit hoeft dus niet per definitie MEER geld te zijn, we kunnen ook prima activiteiten organiseren met de hoeveelheid geld die we nu jaarlijks uittrekken voor studentenevenementen.

TVP: Oneens

Studentenverenigingen en studieclubs krijgen al financiële ondersteuning van de Universiteit (het Rijk dus).

VSP Tilburg: Oneens

Studentenverenigingen organiseren dit zelf.

Voor Tilburg: Eens

Als men een studentenstad wil zijn en blijven, dan moet er iets voor gedaan worden.

Leefbare Wijken en Dorpen: Oneens

Er gaan al subsidies naar studentenfeesten. Als er meer geld is, moet dat naar evenementen in de dorpen en wijken.

OPA: Oneens

Laat het ook hier voorlopig maar eens even ongeveer hetzelfde blijven om daarmee te bevorderen dat de organiserende studenten ook een beetje leren te organiseren zonder financiële verwennerij. Over enkele jaren (na afstuderen) moeten ze ook zelf de pantalon ophouden, mogen we toch hopen.

Lijst Smolders Tilburg: Eens

Tilburg moet zich realiseren dat Tilburg als onderwijsstad enorm belangrijk is voor de toekomst. Daar hoort ook bij dat je de studenten serieus moet nemen op alle gebied. Als gesprekspartner maar ook als er een keer geld moet komen voor een goed evenement.

DAT: Oneens

Laat de onderwijsinstituten zelf hun studenten verpozen en daar geld in steken. Tilburg kent evenementen genoeg waar studenten bij kunnen aansluiten en een inbreng bij kunnen leveren. Behoeft niets extra te kosten. Tilburg wil studentenstad zijn, dat mag van DAT, maar dan geen gemeentelijk geld naar evenementen. Eerder naar fysieke initiatieven zoals een stadscampus!

PvdA: Oneens

Opnieuw een stadswinkel open in de Reeshof, Berkel-Enschot en Udenhout is kapitaalvernietiging. De stadswinkel is in een bezuinigingsronde opgeheven vanuit de gedachte dat Tilburgers hooguit eens in de vijf jaren naar het gemeentehuis moeten voor het verlenen of verlengen van rijbewijs en/of paspoort of verhuisbericht. Nu weer stadswinkels inrichten wordt zo wel een hele dure voorziening waar relatief weinig gebruik van wordt gemaakt.

VVD: Oneens

Je hoeft tegenwoordig, mede dankzij internet, hooguit eens in de vier, vijf jaar op het stadhuis te zijn. Wanneer de gemeente coulant blijft tegenover mensen die slecht ter been zijn, hoeven er van de VVD Tilburg niet speciaal stadswinkels te worden heropend.

CDA: Eens

Het CDA staat voor een aanspreekbare overheid die dichtbij is. Dienstverlening in de wijk en het dorp hoort daarbij. Het CDA heeft in de vorige coalitieperiode niet tegengehouden dat de stadwinkels in Berkel-Enschot, Udenhout en Reeshof en Noord werden gesloten. We zeggen nu `sorry`, dat hadden we niet moeten doen.

D66: Oneens

D66 heeft de afgelopen jaren ingezet op moderne gemeentelijke dienstverlening via internet, telefoon en via de balie met ruime openingstijden. D66 is geen voorstander van herinvoering van de stadswinkels in wijken. Wel wil D66 dat gemeentelijke diensten voor mensen met een beperking zonodig thuis geleverd worden, wanneer het voor hen niet mogelijk is om naar het stadhuis te gaan. D66 wil ruimere openingstijden van de stadswinkel in de avonden en in het weekend.

GroenLinks: Oneens

Voor GroenLinks staat een goede dienstverlening voorop. We moeten blijven zoeken naar nieuwe klantgerichte concepten, bijvoorbeeld service aan huis, of digitale dienstverlening. Stadswinkels kosten meer dan dat ze aan service opleveren.

SP: Eens

Omdat het goed is om één punt in de wijk en dorp te hebben waar mensen terecht kunnen voor vragen over werk, inkomen en zorg. Immers de ervaring leert dat de huidige afstand tussen deze wijk en dorpen naar het centrum van Tilburg te groot is.

TROTS: Eens

TROTS is van mening dat dienstverlening van de gemeente ook hoort in de wijken en dorpen. Daarom willen we de stadswinkels in de Reeshof en Berkel-Enschot weer openen.

TVP: Eens

De gemeente gaat er te gemakkelijk van uit, dat alles via internet kan. Dienstverlening en informatievoorziening moet dicht bij huis mogelijk zijn.

VSP Tilburg: Eens

Dit vergroot de sociale leefbaarheid.

Voor Tilburg: Eens

Zorg in de buurt, school in de buurt waarom niet gemeentelijke diensten in de buurt.

Leefbare Wijken en Dorpen: Eens

Belangrijk punt: de gemeente moet zichtbaar aanwezig zijn. Bovendien is een stadswinkel in de eigen buurt een normale service waar men als belastingbetaler recht op heeft.

OPA: Eens

Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald maar ongeveer alle politieke partijen zwegen in alle talen (inclusief Tilburgs) toen ze dicht gingen. Je mond moet je open durven doen als het nodig is, niet alleen bij verkiezingen.

Lijst Smolders Tilburg: Eens

Veel van de huidige politieke partijen hebben nog niet zo lang geleden deze stadswinkels gesloten en nu voor de verkiezingen beloven ze dat de stadswinkels weer open gaan. Gelooft u ze nog? De stadswinkels hadden nooit helemaal gesloten mogen worden. Iedere dag open hoeft ook weer niet, maar men had gewoon effectiever met de openingstijden moeten omgaan.

DAT: Eens

De service moet naar de burger en niet andersom. Mag van DAT wel gecombineerd gaan worden met andere servicevormen, zoals bankfiliaal, medische praktijk of apotheek, literatuurwinkel en dergelijke. De digitale service is een aanvulling op, maar geen vervanger van!

PvdA: Eens

De PvdA is van mening dat er de afgelopen periode veel is bezuinigd op cultuur. De grens is daarmee bereikt en wij zijn graag bereid om meer in cultuur te investeren, zeker als culturele activiteiten meer gekoppeld worden aan de ontwikkeling van de stad zelf.

VVD: Oneens

Cultuur heeft, evenals bedrijvigheid of gezelligheid, geen aanvullende subsidies nodig. De VVD Tilburg wil iedereen de ruimte geven zichzelf te zijn - dus ook mensen in de cultuurbranche. Dat kan evengoed met gesloten beurzen.

CDA: Geen van beide

De gemeente steekt voldoende geld in cultuur, maar het CDA staat voor andere keuzes. Bv meer geld voor amateurkunst en cultuureducatie.

D66: Eens

Kunst en cultuur zijn belangrijk. Zij vormen een brug tussen mensen en zetten aan tot nieuwe gedachten. D66 wil daarom een goed en divers cultureel aanbod voor alle Tilburgers. Cultuur heeft ook een belangrijke economische waarde. Bedrijven vestigen zich graag in een omgeving waar goede culturele voorzieningen zijn. D66 wil daarom extra investeren in cultuur. Dankzij D66 is de afgelopen vier jaar al extra geld in cultuur gestoken, onder meer in poppodium 013.

GroenLinks: Eens

Cultuur zorgt voor een bruisende stad. Het is nodig om bruggen te slaan, om te verrassen en om de samenleving spiegels voor te houden. Ook om het vestigingsklimaat van de stad te versterken is goed cultuurbeleid nodig. Daarin moet je juist durven investeren!

SP: Eens

De bezuinigingen op Cultuur hebben onze cultuurmakers/kunstenaars hard getroffen. Ze moeten meer ondernemer worden en ondertussen raken de subsidies op. Om ze toch een kans te geven hun werk te blijven doen, wil de SP geld uittrekken om nieuwe activiteiten te ontwikkelen zodat ze behouden blijven voor Tilburg. Opdat Tilburg een bruisende cultuurstad blijft!

TROTS: Oneens

De gemeente Tilburg besteedt jaarlijks miljoenen aan cultuur. TROTS vindt vooral dat we minder geld moeten geven aan de grote subsidieslurpers als 013 en Theaters Tilburg. Aan de andere kant moeten we juist de kleine amateurverenigingen beter ondersteunen. Zij maken cultuur voor en door Tilburgers.

TVP: Oneens

Cultuur moet! Het geeft de stad het bruisende en gezellige dat we van een stad met 210.000 inwoners mogen verwachten. Nu verdwijnt er te veel geld naar "kunst" waarop niemand zit te wachten. De maauwmuur en het draaiend huis zijn daar voorbeelden van.

VSP Tilburg: Oneens

Cultuur moet zichzelf bedruipen.

Voor Tilburg: Eens

Cultuurvoorzieningen zijn een belangrijke criterium in het vestigingsklimaat en draagt bij aan de economische ontwikkeling van de stad.

Leefbare Wijken en Dorpen: Oneens

De gemeente steekt nu al teveel geld in de cultuur, zoals in het belachelijke project culturele hoofdstad. Er moet meer aandacht zijn voor cultuur in de breedte: wijken en dorpen.

OPA: Oneens

Doe voorlopig maar eens hetzelfde. Als met best grote bijdragen bijvoorbeeld alleen zogenaamde stripstaties, varkensbloedorgies en MAUWmuren gaan komen, moeten we misschien toch even de knip dicht houden. Goede en een beetje breder gedragen ideeën zijn welkom en kunnen misschien rekenen op wat extra's.

Lijst Smolders Tilburg: Oneens

Het kunst- en cultuurbudget moet stevig worden herzien. De subsidieterreur van deze elitaire clubjes is bizar. In de toekomst geen Adje-theaters, draaiende huizen of andere duurbetaalde zogenaamde kunst. Dan zijn er nog voorbeelden zoals o.a. het Zuidelijk Toneel dat jaarlijks meer dan 450.000 euro subsidie krijgt. Een euro kun je maar een keer uitgeven en dat gaan we anders doen als de LST in het college van B&W komt.

DAT: Oneens

DAT legt de nadruk bij de amateurkunst en de recreatieve kunst- en cultuuruitingen. De professionele cultuur moet zichzelf leren bedruipen of genoegen moeten leten nemen met gereduceerde subsidiering. De gemeentelijke financiele ondersteuning is nog steeds redelijk aan de maat en de rest moet via ondernemerschap gecompenseerd kunnen worden. DAT legt de prioriteit in dit verband dus bij de cultuurbeleving van de burgers zelf.

PvdA: Geen van beide

Maatschappelijke stages zijn een fraai instrument om jonge mensen wegwijs te maken in de samenleving. De PvdA vindt het echter geen taak voor een gemeente om deze stages overeind te houden,

VVD: Oneens

De VVD Tilburg ziet best voor zich dat de gemeente scholen helpt die maatschappelijke stages willen aanbieden. Maar niet door er een hoop gemeenschapsgeld aan te spenderen.

CDA: Eens

Het kabinet van VVD en PvdA bezuinigt op de verkeerde dingen. De maatschappelijke stage is van groot belang, en dient dus behouden te blijven.

D66: Eens

Onderwijs is voor D66 een topprioriteit. Zo moet schooluitval zoveel mogelijk voorkomen worden en moet bureaucratie verminderd worden zodat de leraar toekomt aan wat het belangrijkste is: onderwijs geven en talenten van kinderen ontplooien. D66 steunt het idee om de maatschappelijke stage te behouden, indien scholen dat willen. Veel Tilburgse scholen passen deze stages succesvol toe om jongeren te helpen bij studiekeuzes.

GroenLinks: Eens

Maatschappelijke stage brengt jonge mensen in contact met vrijwilligerswerk, een positieve ervaring zal hen later ook motiveren om hun steentje bij te dragen.

SP: Eens

De maatschappelijke stage is een goed middel om jongeren en diverse maatschappelijke organisaties bij elkaar te brengen.

TROTS: Oneens

TROTS is van mening dat we niet iedere bezuiniging uit Den Haag in Tilburg op moeten lossen. Tenslotte kost dit (belasting)geld, betaald door hardwerkende Tilburgers zoals u en wij.

TVP: Oneens

We moeten niet in het gat springen, dat Haagse partijen VVD en PvdA veroorzaken.

VSP Tilburg: Eens

De jeugd is de toekomst.

Voor Tilburg: Oneens

Oneens. Belangrijk kenmerk voor maatschappelijk stage is een kennismaking met vrijwilligerswerk. Leerlingen kunnen zich zelf aanmelden voor vrijwilligerswerk en dat kost geen geld.

Leefbare Wijken en Dorpen: Geen van beide

Geen toelichting gegeven

OPA: Eens

De maatschappelijke stage is een prima instrument om jonge mensen te vormen tot maatschappelijk betrokken jonge burgers. Bij een gezond en slim invullen van de soorten stages, kunnen die zich voor een deel ook terugbetalen.

Lijst Smolders Tilburg: Eens

Maatschappelijke stage voor onze jongeren moet behouden blijven. Deze stages zijn o.a. belangrijk voor de vorming van hun karakter.

DAT: Eens

De jeugd heeft de toekomst, laat de toekomst niet de jeugd vergeten. DAT acht het instrument van maatschappelijke stage voor scholieren een "must" bij hun ontwikkeling. Gemeente moet naar de mening van DAT dit instrument dan ook financieel in stand houden!

PvdA: Oneens

De PvdA vindt marktwerking in de thuiszorg geen goed instrument. De consequentie van marktwerking is dat de kwaliteit van de zorg erop achteruit is gegaan, vele medewerkers naar huis zijn gestuurd en er met name op prijs wordt geconcurreerd.

VVD: Eens

In een gezonde markt tellen naast 'prijs' ook 'kwaliteit' en 'oprechte aandacht voor de klant'. De VVD Tilburg doet dan ook niet mee aan het angstzaaien rondom marktwerking in de zorg.

CDA: Oneens

Thuiszorg draait om mensen, niet om de markt. Marktwerking is geen doel, maar een middel, en in dit geval geen goed middel omdat het afleidt van de menselijke maat.

D66: Eens

Concurrentie zorgt voor innovatie en betere dienstverlening. Consumenten hebben in principe de vrijheid om voor een andere aanbieder te kiezen. Marktwerking is goed voor de kwaliteit in de thuiszorg, mits bij aanbestedingen aandacht voor kwaliteit een belangrijke rol krijgt. Verzorgingstaken moeten worden verricht door medewerkers die daarvoor voldoende opgeleid zijn en niet onderbetaald worden. Bij aanbestedingen moet kwaliteit van zorg een belangrijkere rol spelen.

GroenLinks: Oneens

De zorg is geen markt. GroenLinks stelt de mens centraal en niet de cijfers.

SP: Oneens

De marktwerking in de zorg heeft ervoor gezorgd dat alles veel duurder is geworden, de kwaliteit is terug gelopen en steeds minder mensen gebruik kunnen maken van de thuiszorg. Terwijl dat ze daar wel recht op hebben en het zelfs noodzakelijk is om zelfstandig te blijven wonen.

TROTS: Eens

TROTS is voor betaalbare kwalitatieve thuiszorg. Door de marktwerking in de thuiszorg zijn de afgelopen jaren de tarieven bijna gehalveerd zonder dat er ingeleverd is op kwaliteit. Een stap de goede kant op dus.

TVP: Oneens

Uitgeknepen contracten zorgen ook voor uitgeknepen zorg. Thuiszorg moet efficiënt, maar wel door solide zorginstanties blijven gebeuren.

VSP Tilburg: Oneens

Marktwerking sluit zwakkere mensen uit.

Voor Tilburg: Oneens

Uit ervaring blijkt dat marktwerking in de thuiszorg niet werkt tenzij ondernemers in die branche de CAO bepalingen ontduiken.

Leefbare Wijken en Dorpen: Oneens

Marktwerking is slecht voor de thuiszorg: dan zouden er in de toekomst alleen maar Bulgaren en Roemenen in de thuiszorg werken.

OPA: Oneens

Eerst moeten garanties via de overheid de thuiszorg regelen en daarbinnen kan de marktwerking positief werken. De thuisverzorgde mag geen slachtoffer worden van een slecht functionerende of falende marktwerking.

Lijst Smolders Tilburg: Oneens

De menselijke maat moet snel weer terugkomen in de thuiszorg. Pim Fortuyn heeft dat in 2002 al haarfijn uitgelegd. Die menselijke maat is juist verdwenen door de marktwerking.

DAT: Oneens

De marktwerking wordt teveel gezien als panacee voor vele (financiele) overheidskwalen! In de zorg is de marktwerking een ramp en een bron voor misstanden en fraude. DAT is van mening dat de marktwerking in de zorg haar doel voorbij heeft geschoten. Terug naar af is volgens DAT dan ook de enige juiste benadering!

PvdA: Eens

Tilburg is een verstedelijkt gebied. De groene longen (Moerenburg en de Warande) zijn prachtige locaties om te recreëren, maar ook noodzakelijk om de leefomgeving gezond te houden.

VVD: Oneens

De VVD Tilburg wil niemand een dak boven zijn hoofd ontzeggen, ook niet in het buitengebied.

CDA: Geen van beide

Met inachtneming van natuurwaarden moet de gemeente kunnen uitbreiden.

D66: Eens

D66 is voorstander van zorgvuldig ruimtegebruik: dat betekent dat er bij voorkeur niet gebouwd wordt in het groene buitengebied. Dankzij D66 is de ontwikkeling van een groot aantal woningbouwlocaties in het buitengebied daarom stilgelegd, te weten: Rugdijk, Kouwenberg, Akker en Heikant.

GroenLinks: Eens

Vanuit hartje centrum van Tilburg fiets je binnen 10 minuten midden in het groen, laten we dat vooral zo houden!

SP: Eens

Het mooie groen, dat we hebben in Tilburg hebben, moeten we behouden. Dus dit moet niet volgebouwd worden.

TROTS: Oneens

Tilburg is een hele groene stad. Dit is goed. TROTS vindt dat groen niet de reden mag zijn om de groei van onze stad tegen te houden. Als we goede plannen hebben voor de stad die we het beste aan de rand van de stad kunnen ontwikkelen, moet dat kunnen.

TVP: Oneens

Wel bouwen, maar niet op zo'n grootschalige manier als Tilburg nu voorstaat. Bouwen naar behoefte en geen gebiedsontwikkelingen waar we 20 jaar mee vooruit kunnen. Niet alles tegelijk op de markt gooien waardoor mensen jarenlang in een bouwput zitten.

VSP Tilburg: Eens

Een groene woonomgeving is van wezenlijk belang voor een goed leefklimaat.

Voor Tilburg: Eens

Groen heeft een positieve invloed op het welzijn van de mens.

Leefbare Wijken en Dorpen: Oneens

Sommige waardeloze maisvelden aan de rand van de stad lenen zich goed voor woningbouw terwijl groen IN de stad schaars is.

OPA: Oneens

De gemeente moet overal, dus ook in de stad rekening houden met een gezond en dus ook groene leefomgeving. Dat die zorg breder en belangrijker is in het buitengebied, is overduidelijk. Dat er helemaal niet gebouwd mag worden in het buitengebied is dan overdreven.

Lijst Smolders Tilburg: Eens

Voor de leefbaarheid zijn er grenzen aan bebouwing en VOL=VOL moet daarbij echt in acht worden genomen en dus niet inleveren op ruimtelijkheid en groen. De LST gaat ook hier voor kwaliteit in plaats van kwantiteit. Het buitengebied, daar moet helemaal voorzichtig mee worden omgesprongen.

DAT: Eens

DAT is voor inbreiding en verantwoorde uitbreiding. Geen grote stadsprojecten meer en zeker het buitengebied niet dichtbouwen. Het leefklimaat in en rondom de stad zorgvuldig bewaren. Bovendien is er minder stedelijke groei en meer behoefte aan sociale woningbouw voor de modale en middenklasse. Bouwprojecten die prima passen is stadsverbetering en dus inbreiding!

PvdA: Eens

In Tilburg zijn al enkele bedrijven die hun verantwoordelijkhied nemen voor mensen met een beperking. Dat zijn er echter nog te weinig en daarom is het goed om die verplichting als een stok achter de deur te hebben om bedrijven uit te nodigen zelf die verantwoordelijkheid te nemen.

VVD: Oneens

Als medewerker wil je aangenomen worden op grond van wat je kunt bijdragen, niet op grond van je beperking. Als ondernemer heb je het moeilijk genoeg om het hoofd boven water te houden zonder dat de overheid allerlei aanvullende eisen en regeltjes gaat bedenken. Twee redenen waarom de VVD Tilburg tegen dit voorstel is.

CDA: Oneens

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is geen verplichting maar een verantwoordelijkheid van ons bedrijfsleven. Het CDA gelooft niet in verplichten, maar in oproepen en verleiden, bv via ons aanbestedingsbeleid.

D66: Eens

D66 wil dat de gemeente bij aanbestedingen ook kijkt naar de mogelijkheid om bedrijven via deze opdrachten bij te laten dragen aan lokale werkgelegenheid. In de aanbesteding wordt dan op prijs en op lokale werkgelegenheidseffecten geselecteerd. Waar mogelijk, proberen we op deze manier mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt aan een baan te helpen.

GroenLinks: Eens

Bedrijven die voor de gemeente werken, moeten een bijdrage leveren aan het vergroten van de arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Veel bedrijven die maatschappelijk verantwoord ondernemen doen dit overigens al vrijwillig.

SP: Eens

We zien al jaren dat te vrijblijvende afspraken met bedrijven niet leiden tot meer mensen met een beperking bij de bedrijven. Dus moeten we andere afspraken maken om toch meer mensen met een beperking aan het werk te krijgen.

TROTS: Oneens

TROTS is voor vrijheid van ondernemers en dus tegen regels die beperkingen opleggen die niet nodig zijn. Ondernemers zijn zelf verantwoordelijk voor wie zij in dienst nemen. Als dat mensen met een beperking zijn juicht TROTS dat toe. Maar als een bedrijf er voor kiest dit niet te doen is dat ook goed.

TVP: Oneens

Hier kunnen kleinere bedrijven nooit aan voldoen

VSP Tilburg: Eens

Gemeente dient een voorbeeldfunctie te vervullen voor het bedrijfsleven.

Voor Tilburg: Eens

Daarmee bevorder je het maatschappelijk verantwoord ondernemen en draag je bij aan de participatie van mensen met een beperking.

Leefbare Wijken en Dorpen: Oneens

Bedrijven hebben het al heel moeilijk. Die moet je niet nog meer regeltjes opleggen. Bovendien zijn er ook bijvoorbeeld 50-plussers die graag aan de bak willen. Werkloosheid treft iedereen!

OPA: Eens

Ook weer onder voorwaarden is dit een mogelijkheid om bedrijven te stimuleren maatschappelijk betrokken te ondernemen.

Lijst Smolders Tilburg: Geen van beide

Natuurlijk moeten we mensen met een beperking mee laten doen in onze maatschappij. Als het verplicht wordt, is het wel moeilijk om het noodzakelijke maatwerk te leveren.

DAT: Eens

DAT is niet erg gelukkig met de participatiewetgeving. Deze wet legt een behoorlijke druk bij het bedrijfsleven die maar moeilijk gerealiseerd kan worden. Het kind van de rekening zal ongetwijfeld de mens met de beperking gaan worden. Enkel een vastgesteld quotum zal helpen, maar daar proberen de werkgevers telkens onderuit te komen. Zie het Sociaal Akkoord! In feite lukt dit het bedrijfsleven al jaren. DAT wil daarom graag de duimschroeven aandraaien ter voorkoming dat mensen met een beperking weer achter de geraniums komen te zitten!

PvdA: Oneens

Tilburg moet nooit stoppen met het aanleggen van bedrijventerreinen. De komst van nieuwe bedrijven zorgt ervoor dat Tilburgers aan het werk kunnen en in hun eigen inkomen kunnen voorzien. Wel vinden we dat we zuinig om moeten gaan met de beperkte ruimte die voor nieuwe bedrijven beschikbaar is.

VVD: Oneens

De VVD Tilburg is blij met iedere ondernemer die hier zijn bedrijf vestigt en al doende mensen de kans biedt hun brood te verdienen. Daar rollen we de blauwe loper graag voor uit - ook als daar een extra bedrijventerrein voor ontwikkeld moet worden.

CDA: Oneens

Het CDA kiest voor banen! We moeten eerst inzetten op het opvullen van leegstand, maar zeker ruimte laten voor nieuwe ontwikkelingen. Als we bv niet op Vossenberg West II hadden kunnen uitbreiden, dan hadden we geen Nokia, barge terminal en Claassen uitbreiding gehad.

D66: Oneens

D66 is voorstander van het versterken van onze economie en de werkgelegenheid. Om bedrijven hier te laten vestigen zijn nieuwe bedrijventerreinen nodig. Tegelijk moet er niet onnodig in het buitengebied gebouwd worden. Oudere bedrijventerreinen met leegstand moeten met voorrang herontwikkeld worden.

GroenLinks: Eens

Nieuwe bedrijventerreinen aanleggen, betekent dat bestaande bedrijventerreinen leeg blijven staan. Meer bedrijventerreinen zijn echt niet nodig. GroenLinks wil daarom een rem op de aanleg van nieuwe bedrijventerreinen, om het buitengebied te sparen.

SP: Eens

Er is op dit moment geen behoefte aan meer bedrijventerreinen. Ook is er op bestaande bedrijventerreinen nog voldoende ruimte voor nieuwe bedrijven.

TROTS: Oneens

TROTS vindt werken de norm en een uitkering de uitzondering. Daarom is het van belang dat we meer bedrijven naar de regio halen. Meer bedrijven is meer banen en minder uitkeringen. Wij zien liever bedrijventerreinen dan uitkeringstrekkers.

TVP: Oneens

Natuurlijk niet. Het is zowat de enige mogelijkheid om werkgelegenheid te bevorderen.

VSP Tilburg: Eens

Bestaande bedrijventerreinen in stand houden en opknappen.

Voor Tilburg: Oneens

Stoppen met de aanleg van bedrijventerreinen is gelijk aan stoppen met economische activiteiten. Nieuwe bedrijventerreinen trekken nieuwe bedrijven en dus werkgelegenheid en dit is nodig voor onze stad. Daarnaast zorgt het voor innovatie.

Leefbare Wijken en Dorpen: Eens

Er is nog genoeg ruimte en leegstand. Eerst dat benutten alvorens er nieuwe terreinen moeten komen.

OPA: Eens

Tilburg moet eerst de bestaande bedrijfsterreinen updaten en als zich gunstige mogelijkheden (investeerders) aanbieden voor nieuwe bedrijfsterreinen, zorgen dat ze in de spreekwoordelijke startblokken staan om de nieuwe markt snel te kunnen bedienen.

Lijst Smolders Tilburg: Geen van beide

We moeten niet te hard van stapel lopen maar helemaal niets doen is absoluut geen optie.

DAT: Eens

DAT legt de nadruk bij het revitaliseren van bestaande bedrijventerreinen. De huidige uitbreidingsdrang is volgens DAT de doodsteek voor de revitalisering. Bovendien te eenzijdig van opzet. Komt er een kaskraker voorbij, dan is maatwerk voldoende. In de directe omgeving van Tilburg zijn er bedrijventerreinen genoeg!

PvdA: Eens

De woningmarkt zit behoorlijk op slot. Daarnaast willen we dat iedereen in Tilburg fatsoenlijk kan wonen. Wij vinden het daarom een prima initiatief om starters op de woningmarkt te ondersteunen. Zo brengen we dynamiek aan op de woningmarkt en bieden we ook kansen aan jonge mensen om een huis te kopen.

VVD: Oneens

Over een redelijke lening of 'revolverende fondsen' (= geld dat uiteindelijk weer terugkomt bij de gemeente) valt met de VVD Tilburg te praten. Subsidie, 'gratis geld', is niet te verantwoorden.

CDA: Eens

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst! We moeten ervoor zorgen dat mensen hun eerste huis in Tilburg kunnen kopen. In deze moeilijke tijden kunnen starters hierbij best een steuntje in de rug gebruiken.

D66: Eens

Wij willen de mogelijkheden voor starters op de woningmarkt verbeteren. Met het vergroten van kansen voor starters geven we jongeren een kans geven om in Tilburg hun toekomst op te bouwen. Dat is goed voor de economie en het helpt ook om de woningmarkt in beweging te krijgen. Daarom wil D66 starters op de koopmarkt startersleningen blijven verstrekken.

GroenLinks: Eens

Op de huidige vastgelopen woningmarkt waarbij starters moeilijker geld kunnen lenen van de bank, brengt de starterssubsidie vaak de oplossing. GroenLinks wil mensen die voor het eerst een woning willen kopen een steun in de rug geven en tegelijk dynamiek in de woningmarkt brengen.

SP: Eens

Wel stelt voor de SP daar een voorwaarde aan: het moeten ook wel starterswoningen zijn en geen dure villa's van een paar ton.

TROTS: Oneens

De huizenprijzen en de hypotheekrentes zijn momenteel erg laag. TROTS gaat uit van de eigen verantwoordelijkheid van Tilburgers. Starters moeten dus zelf hun lening kunnen regelen bij de bank. De gemeente is geen bank!

TVP: Oneens

Maak de bouwgrond maar goedkoper.

VSP Tilburg: Oneens

Met deze stelling zijn negatieve ervaringen opgedaan.

Voor Tilburg: Eens

Dit kan een belangrijke instrument zijn bij de vergroening ( lees verjonging) van de stad.

Leefbare Wijken en Dorpen: Geen van beide

Waarom alleen aan starters? Er zitten zoveel groepen mensen in de problemen door de graaicultuur bij de banken!

OPA: Oneens

Misschien kan de gemeente beter stimuleringsgelden steken in de ouderenhuisvesting. Op die manier schuiven de woonconsumenten makkelijk op naar volgende huis- categorieën en zullen de starters automatisch lagere prijzen ontmoeten op hun woningmarkt.

Lijst Smolders Tilburg: Eens

De gemeente moet haar sociale gezicht tonen bij starters op de koopmarkt. Dat kan op allerlei manieren.

DAT: Eens

Natuurlijk moeten de jongeren de mogelijkheid krijgen een huis te kopen. De jeugd van tegenwoordig heeft al lang niet meer de mogelijkheden die hun ouders nog wel hadden. Dus een financiele steun in de rug in de vorm van subsidie is dan ook noodzakelijk in de ogen van DAT. DAT ziet naast deze subsidie overigens ook andere mogelijkheden zoals het verlagen van de grondprijs, het in erfpacht geven van de grond, het in huurkoop geven van de grond en het stimuleren van bouwtechnieken die veel goedkoper zijn dan de huidige bouw.

PvdA: Oneens

Nieuwe bedrijven en kantoren zijn de basis voor een goed draaiende economie. Om nu bouwvergunningen te gaan weigeren, lijkt ons de wereld op zijn kop. Aan de andere kant is bouwen voor leegstand natuurlijk ook ongewenst, maar wij gaan ervan uit dat de markt hier prima zijn werk doet.

VVD: Oneens

Wanneer een ondernemer meent kans te zien om een kantorenpand winstgevend te bouwen en exploiteren - en al doende mensen aan een baan helpt - legt de VVD Tilburg zo iemand geen strobreed in de weg. Zou zonde zijn als we 'nee' zeggen en het kantoor in een andere gemeente wordt gebouwd.

CDA: Oneens

Het CDA kiest voor banen! We moeten eerst inzetten op het opvullen van leegstand, maar zeker ruimte laten voor nieuwe ontwikkelingen. Bv in de Spoorzone liggen goede kansen voor nieuwe kantoren.

D66: Oneens

D66 is voorstander van het versterken van onze economie en de werkgelegenheid. Kantoren dichtbij stationslocaties zijn in trek. D66 wil daarom vooral in de Spoorzone en het Veemarktkwartier nog nieuwe kantoren toestaan. Verouderde bedrijfspanden op andere locaties (bedrijventerreinen) wil D66 herontwikkeld of gesloopt hebben. D66 vindt dat de gemeente een grote rol moet nemen om met eigenaren tot afspraken te komen.

GroenLinks: Eens

Tilburg kent op dit moment een grote leegstand van reeds bestaande kantoren. Nieuwe kantoren neerzetten is bouwen voor leegstand!

SP: Geen van beide

Op dit moment is er zeker geen behoefte aan nieuwe kantoren, dus moet de gemeente geen bouwvergunning afgeven. Maar in de toekomst kan dit anders zijn.

TROTS: Oneens

TROTS vindt werken de norm en een uitkering de uitzondering. Daarom is het van belang dat we meer bedrijven naar de regio halen. Meer bedrijven is meer banen en minder uitkeringen. Wij zien liever nieuwe kantoren dan uitkeringstrekkers.

TVP: Oneens

Er moeten wel nieuwe kantoren gebouwd worden. Elke investeerder is welkom.

VSP Tilburg: Eens

Er is al genoeg leegstand.

Voor Tilburg: Eens

Er zijn teveel leegstaande kantoren in Tilburg. Verpaupering heeft hier en daar al toegeslagen.

Leefbare Wijken en Dorpen: Oneens

Liever eerst de leegstand benutten. Maar je mag natuurlijk geen NEE verkopen aan een nieuwe investeerder die zich in Tilburg wil vestigen.

OPA: Oneens

Dat moet niet het streven zijn. Maar de gemeente mag middels het al dan niet bouwvergunningen afgeven geen dictator gaan spelen op welke vrije markt dan ook. Stimuleren en motiveren JA. Verbieden en machinaties NEE.

Lijst Smolders Tilburg: Geen van beide

We moeten niet te hard van stapel lopen maar helemaal niets doen is absoluut geen optie.

DAT: Oneens

Bouwen voor leegstand valt ook volgens DAT niet aan te bevelen. Maar een volledige bouwstop is het andere uiterste. Ook hier weer maatwerk hanteren als er een interessante partner voorbij komt en vergunningen koppelen aan sloop en nieuwbouw van kantoorpanden op dezelfde plaats. Ook het onttrekken van bestaande kantoorpanden aan de markt is een mogelijkheid alsook onttrekking door andere bestemming.

PvdA: Oneens

Windmolens zijn een prachtig alternatief voor het gebruik van fossiele brandstoffen. Wij zijn dan ook groot voorstander van het gebruik van windenergie en geven graag daar nieuwe vergunningen voor af.

VVD: Oneens

Wanneer de bouwer van de windmolen voldoet aan alle regels ziet de VVD Tilburg niet in waarom uitgerekend windmolens verboden zouden moeten worden. Zolang de gemeente er niet aan meebetaalt.

CDA: Oneens

Windenergie is goede energie. Het CDA is voorstander van groene energie, en mits de windmolens aan de rand van de stad worden geplaatst, kunnen wij hiermee instemmen.

D66: Oneens

D66 vindt investeren in duurzame energie topprioriteit; onze fossiele brandstoffen raken op en worden steeds duurder. Bij windenergieprojecten krijgen inwoners van onze gemeente de mogelijkheid om (voor een deel) eigenaar te worden van een windmolen en de opgewekte stroom te gebruiken. Daar waar de effecten op de leefomgeving acceptabel zijn, staan wij windmolens nog toe. Wat D66 betreft is hiervoor in Tilburg op de industrieterreinen Vossenberg, Kraaiven en Spinder nog beperkt ruimte.

GroenLinks: Oneens

Windmolens leveren duurzame energie, dat moet je niet verbieden, dat moet je juist faciliteren. Er moet wel goed nagedacht worden over de locaties van windmolens.

SP: Oneens

Elke aanvraag voor nieuwe windmolens moeten we goed bekijken. En dus niet zomaar zeggen dat er geen nieuwe windmolens meer bij mogen.

TROTS: Eens

Windmolens draaien op subsidie, niet op wind. TROTS investeert liever in zonne-energie en warmte, koude-opslag (WKO). Dit zijn duurzame manieren om energie op te wekken met een aantoonbaar rendement.

TVP: Eens

Horizonvervuiling, veel geluid en het waait in Midden Brabant niet altijd en niet hard genoeg. Windmolens kosten bovendien veel geld, dat door de alsmaar hogere energiebelasting opgehoest moet worden.

VSP Tilburg: Eens

Alleen daar waar het verantwoord is.

Voor Tilburg: Eens

Er moet eerst onderzocht worden wat het aandeel van windmolens in de energiebehoefte van de stad is. Pas dan kan worden besloten om wel of geen molens toe te staan.

Leefbare Wijken en Dorpen: Geen van beide

Wat is er mis met windmolens?

OPA: Oneens

Op bedrijfsterreinen en andere voor hun uitzicht en gebruik minder natuurlijke of dicht bewoonde gebieden, kan de windmolen een alternatieve energiebron zijn.

Lijst Smolders Tilburg: Geen van beide

Helemaal geen vergunning mogen afgeven is raar. Als er plekken zijn waar niemand er last van heeft, waarom dan niet?

DAT: Oneens

DAT is voor alternatieve energie, dus ook voor windenergie, maar wil absoluut niet de stad decoreren met windmolens. De gemeente moet maar partners zoeken, die op een geconcentreerde wijze en op bepaalde locaties windmolenparken willen realiseren. Bijvoorbeeld langs de rivieren of in zee!

PvdA: Geen van beide

De PvdA heeft 8 jaar geleden ervoor zorg gedragen dat ouderen in Tilburg gratis met de bus konden reizen. Helaas is het openbaar vervoer overgedragen aan de provincie en kunnen we daar als gemeente nauwelijks nog invloed op uitoefenen.

VVD: Oneens

Het openbaar vervoer is niet iets waar de gemeente over gaat. Daar gaat de provincie over. Ook ontgaat het de VVD Tilburg waarom het redelijk is de ene groep inwoners wel en de andere niet te laten betalen voor een dienst die voor beide precies evenveel kost.

CDA: Oneens

Gratis bestaat niet. Als het CDA moet kiezen, kiezen we niet op leeftijd maar op behoefte en draagkracht.

D66: Oneens

Het is niet de gemeente die beslist over het openbaar vervoer per bus (provincie) of per spoor (het rijk). Het is daarom niet wenselijk dat de gemeente dit vervoer gaat betalen. Een groot deel van de ouderen heeft voldoende inkomen. De gemeente heeft wel een taak als het gaat om vervoer per deeltaxi van diegenen die vanwege gezondheid vervoer nodig hebben. Dat moet goed geregeld worden.

GroenLinks: Oneens

Liever een goed, betaalbaar en veilig openbaar vervoer voor iedereen dan niet zo goed, niet zo veilig en gratis voor alleen ouderen of jongeren.

SP: Eens

Verder willen we de “piekbus” weer invoeren. Zodat mensen uit Tilburg en omgeving in het weekend en bij evenementen voor 1 euro van en naar het centrum kunnen. Tevens willen wij dat er meer bussen ingezet worden om onze studenten van en naar hun scholen te brengen.

TROTS: Oneens

TROTS is tegen het voeren van een doelgroepenbeleid. Daarom willen wij geen gratis openbaar vervoer voor ouderen. Liever zien wij een goedkoop busticket tijdens de Tilburgse evenementen voor ALLE Tilburgers.

TVP: Eens

In de daluren en in het weekend. De (halflege) bus rijdt toch, dus kost het niks extra.

VSP Tilburg: Eens

Zie het succes hiervan in België.

Voor Tilburg: Oneens

Niet alle ouderen hebben een smalle beurs. Diegenen die financieel krap zitten kunnen gebruikmaken van bestaande vervoersregelingen.

Leefbare Wijken en Dorpen: Geen van beide

Nee, veel ouderen zijn wel kapitaalkrachtig. Dat zou moeten afhangen van het inkomen.

OPA: Eens

Zoals op verschillende plaatsen in het buitenland is bewezen zou Tilburg in de stad voor iedereen het openbaar vervoer kunnen betalen. Jong en oud.

Lijst Smolders Tilburg: Eens

Het openbaar vervoer voor ouderen zou op bepaalde uren zeker gratis moeten zijn omdat die bussen dan ook vaak leeg rondrijden.

DAT: Oneens

Is ooit een politieke hype geweest, maar in schoonheid gestorven. Bovendien is het openbaar vervoer geen verantwoordelijkheid meer van de gemeente. Gemeente moet in overleg met de Provincie gaan voor een goed en betaalbaar openbaar vervoer. Ouderen behoeven dan in de ogen van DAT geen uitzondering te vormen.

PvdA: Eens

De situatie op het Pieter Vreedeplein is te onduidelijk. Inwoners hebben behoefte aan maximale duidelijkheid en vanuit die gedachte is het wat de PvdA betreft handiger om de fietsers om het Pieter Vreedeplein heen te laten fietsen.

VVD: Eens

Op dit moment is het gevaarlijk op het plein. Winkelend publiek steekt het plein over en komt dan regelmatig (bijna) in botsing met fietsers. De VVD Tilburg wil de voetgangers op het plein beschermen. Ook willen we het winkelen aantrekkelijk maken.

CDA: Oneens

De fiets moet rekening houden met de voetganger en vice versa. Ze kunnen best naast elkaar bestaan op het Pieter Vreedeplein.

D66: Oneens

Door de herinrichting van het Pieter Vreedeplein is er een onduidelijke situatie ontstaan. D66 wil dat het voor voetgangers en fietsers duidelijker wordt waar er gefietst mag worden. Verbieden is onwenselijk, omdat er geen goede alternatieve route is. Er zal dan waarschijnlijk gefietst blijven worden.

GroenLinks: Oneens

Wat GroenLinks betreft moet het aantrekkelijk zijn om met de fiets naar de binnenstad te gaan. De fietser heeft al veel ingeleverd, en een verbod zal lastig te handhaven zijn.

SP: Oneens

Door diverse maatregelen is het al overzichtelijker en veiliger voor fietser en voetganger. En ga je het fietsen verbieden, dan zul je nog steeds zien dat er fietsers over het Pieter Vreedeplein zullen komen.

TROTS: Oneens

Op het Pieter Vreedeplein wordt van oudsher gefietst. Bij de herinrichting zijn we alleen vergeten duidelijk aan te geven waar gefietst mag worden. Fietsen verbieden is zinloos omdat een fietser toch gaat waar hij wil, die laat zich niet tegenhouden door een simpel hekje of verkeersbord. TROTS wil daarom duidelijk aangeven waar gefietst mag worden en voetgangers hier op wijzen. Dit voorkomt ongelukken.

TVP: Eens

Het is nu een voortdurend conflict tussen voetgangers en fietsers. Geldt trouwens ook voor de Korte Heuvel.

VSP Tilburg: Eens

Veiligheid staat voorop.

Voor Tilburg: Eens

Om de veiligheid van het plein te verhogen, dient er niet tussen het wandelend publiek te worden gefietst.

Leefbare Wijken en Dorpen: Oneens

Nee, daar hebben altijd mensen gefietst. Je moet alleen duidelijk maken WAAR de fietsroute ligt.

OPA: Eens

De gemeente moet fietsen verbieden binnen een verkeersysteem waar over nagedacht is en waar op basis van de beste oplossingen dingen verboden kunnen worden. Die oplossingen moeten gefundeerd worden op de gevaren voor de zwakste verkeersdeelnemers.

Lijst Smolders Tilburg: Eens

Dat had allang verboden moeten worden en dan op dezelfde tijdstippen zoals dat in de Heuvelstraat ook geldt.

DAT: Eens

Bij de aanleg van het Pieter Vreedeplein had de fietsroute al omgelegd moeten worden. De huidige situatie is uiterst rommelig en gevaarlijk. Voor DAT moet de omleiding er snel komen.

PvdA: Eens

Aantasting van de sociale zekerheid door fraude is ons een doorn in het oog. De PvdA vindt dan ook dat we extra moeten investeren om fraude op te sporen. Liever zien we dat fraude voorkomen wordt door uitkeringsgerechtigden goed te informeren over wat wel en wat niet kan en moet.

VVD: Eens

Als huisbezoeken nodig zijn om fraude te constateren, heeft de VVD Tilburg daar geen bezwaar tegen. Elke vorm van fraude moet worden besteden.

CDA: Eens

Het CDA wil mensen die onterecht een uitkering ontvangen of misbruik maken van sociale voorzieningen keihard aanpakken. Als huisbezoeken daarbij helpen, dan moeten we dat doen!

D66: Eens

Mensen die doelbewust onterecht gebruik maken van sociale voorzieningen moeten aangepakt worden. Zij ondermijnen onze solidariteit. Omdat de privacy in huis in principe gerespecteerd dient te worden, mag er alleen een huisbezoek plaatsvinden indien er sprake is van een ernstig vermoeden van fraude.

GroenLinks: Oneens

Groenlinks vindt dat uitkeringen rechtmatig verstrekt moeten worden, alleen zo houd je het stelsel betaalbaar. Controles afleggen zonder een gering vermoeden van fraude is onacceptabel. Deze achterdochtige benadering vinden wij niet gepast, we hebben grote bezwaren tegen deze inbreuk op de privacy.

SP: Oneens

Ieder mens heeft recht op privacy. En het kan niet zo zijn dat je, doordat je een uitkering krijgt, dat recht niet meer hebt. Tevens ga je er dan, als gemeente, vanuit dat iedereen met een uitkering fraude pleegt.

TROTS: Eens

TROTS is van mening dat we alles uit de kast moeten trekken om fraude bij uitkeringen tegen te gaan. Onverwachte huisbezoeken is hierbij een goed instrument.

TVP: Eens

Uitkering is een sociaal vangnet en er mag geen misbruik van gemaakt worden.

VSP Tilburg: Oneens

Blijft onverlet dat misbruik aangepakt dient te worden.

Voor Tilburg: Eens

Eens. Fraude werkt de solidariteitsgedachte tegen en huisbezoeken kunnen een goed middel zijn om te controleren. Maar ook om eventueel andere hulp aan te bieden.

Leefbare Wijken en Dorpen: Eens

Eens. Je moet sowieso al weten wat er achter die voordeuren leeft aan problematiek. Huisbezoeken dienen dus meerdere doelen.

OPA: Oneens

De gemeente moet controleren binnen de uitgebreide en dure eigen systemen (inclusief koppelingen). Binnenlands wantrouwen mag onder géén enkele voorwaarde groeien door gigantische blunders met buitenlandse fraudeurs.

Lijst Smolders Tilburg: Eens

Als er serieuze aanwijzingen zijn dat iemand fraude pleegt, dan is huisbezoek geoorloofd.

DAT: Eens

Fraude bij een uitkering is onacceptabel. Hier dient naar de mening van DAT goed op gecontroleerd te worden. Als huisbezoeken daar het meest effectief zijn, dan is het voor DAT alleszins acceptabel dit instrument in te zetten.

PvdA: Oneens

Wij zijn er voorstander van om de bibliotheek te verplaatsen naar de spoorzone. De ontwikkeling van de spoorzone is ermee gebaat als de bibliotheek samen met andere voorzieningen rond kennisverwerving die kant op verhuizen.

VVD: Eens

De bibliotheek zou samen met Fontys naar de Spoorzone gaan. Nu Fontys de handdoek in de ring heeft gegooid, is het niet zo dat alleen de bibliotheek naar de Spoorzone mag gaan. Dat zou volgens de VVD Tilburg zonde van het geld zijn. Als er meer bedrijven en onderwijsinstellingen in de Spoorzone komen, wordt het misschien weer interessant voor de bibliotheek.

CDA: Oneens

Het CDA investeert in een bibliotheek van de toekomst, waar alle Tilburgers een plekje kunnen vinden. Een eigentijdse bibliotheek, waar mensen graag komen, activiteiten worden georganiseerd en kinderen leren lezen.

D66: Oneens

In de bibliotheek van de toekomst gebeurt veel meer dan “boeken uitlenen”. D66 is voorstander van verhuizing van de bibliotheek naar de Spoorzone. Daar kan een moderne bibliotheek gerealiseerd worden in combinatie met nieuwe vormen van werk, educatie en vermaak. Op de huidige locatie kan dan de stadswinkel gevestigd worden.

GroenLinks: Oneens

De Spoorzone heeft een aantal publiekstrekkers nodig, de bibliotheek kan als een van deze trekkers fungeren! Vooral ook 's avonds zorgt dit voor levendigheid in het gebied. Door het vertrek van de bibliotheek van het Koningsplein komt er ruimte vrij waar straks ambtenaren kunnen worden gehuisvest. Zo kan het gemeentehuis in het centrum blijven.

SP: Eens

De bibliotheek zit nu op een prima plek. En het niet verhuizen van de bieb levert een besparing op van minimaal 15 miljoen.

TROTS: Eens

TROTS vindt dat we de bibliotheek alleen moeten verhuizen als daar een duidelijke reden voor is. Nu Fontys niet meer meegaat naar de Spoorzone zijn de voordelen voor de bibliotheek vervallen. We kunnen deze dus beter laten zitten waar hij zit. Dat bespaart een hoop geld.

TVP: Oneens

Huis van de Stad en Bieb moeten verhuizen naar de Spoorzone. Deze combinatie is de goedkoopste oplossing voor de centrumontwikkelingen. Stadswinkel mag in centrum blijven, kantoorfuncties van gemeente kunnen naar Spoorzone.

VSP Tilburg: Eens

Huidige locatie is perfect. Centraal in de stad, goed toegankelijk en met een groot aantal bezoekers.

Voor Tilburg: Eens

Het verplaatsen van de bieb gaat gepaard met kosten en deze zullen worden doorberekend in de contributie, wat de kwetsbaren verder van het lezen houdt met alle gevolgen voor het onderwijs.

Leefbare Wijken en Dorpen: Eens

Prachtige bibliotheek in het hart van de stad! Die moet je niet voor miljoenen verplaatsen!

OPA: Eens

Zoals bij de huisvesting van het ambtenarenapparaat, geldt ook hier dat de structuur in het centrum ontzien moet worden, daar deze door tientallen jaren of meer gegroeid is. Daar hoort, net als de markt, bijvoorbeeld ook de bibliotheek bij.

Lijst Smolders Tilburg: Eens

Om voor maar liefst 18 miljoen euro de bibliotheek te gaan verhuizen naar de Spoorzone is gekkenwerk.

DAT: Eens

Prachtig die aanvankelijke overgang naar de Spoorzone, maar inhoudelijk niet nodig. De redenatie was al niet zuiver en feitelijk te zwak om deze extra kosten te legitimeren. In de ogen van DAT zit de bibliotheek aan het Koningsplein prima. DAT moet er niet aan denken dat op de huidige plek burgerzaken gaat komen. Dan wordt de doorsteek naar het plein helemaal doods. De bibliotheek kent tenslotte andere openingstijden dan de afdeling Bevolking van de gemeente. Dus bij vertrek van de Biep weer een donkere facade extra.

 

 

Hoe denken de partijen over deze stelling?Klik op een partijlogo om het standpunt en de toelichting per partij te bekijken.

 

Kies de partijen die u met elkaar wilt vergelijken